berm - primair

Anders maaien gaat niet vanzelf: Kennisdag Ecologisch Bermbeheer

De Vlinderstichting
26-SEP-2022 - Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Op veel plekken zie je bermen en groenstroken waar anders wordt gemaaid dan voorheen. Bij veel gemeenten zijn berichten over biodiversiteitscrisis en insectensterfte aanleiding geweest voor grotere aandacht daarvoor in het beheer. Maar veranderingen in beleid en beheer gaan niet vanzelf en leveren ook onzekerheid en weerstand op.

Bloemrijke berm eind augustusBinnen gemeenten, provincies en waterschappen die willen overschakelen, maar ook bij aannemers en loonbedrijven die deze andere werkwijze gaan toepassen, gaat een omschakeling naar ecologisch beheer niet vanzelf. En als dan een beleid is geformuleerd, moeten ook de bewoners daarmee vertrouwd worden gemaakt. Er zijn mensen die zich vreselijk ergeren aan die rommel, zoals ze overstaande vegetatie noemen.  Maar er zijn ook anderen die zich juist voor de maaimachine werpen wanneer er in de zomer tijdens de bloeiperiode wordt gemaaid. Over deze onderwerpen en veel meer gaat de Kennisdag Ecologisch Bermbeheer, die op vrijdag 30 september van 13.00 uur tot 16.30 uur wordt gehouden. We zijn te gast bij de gemeente Lansingerland. Die is al een aantal jaren bezig met een andere, meer ecologische manier van beheer van bermen en groenstroken. Ook bij Lansingerland gaat dat niet vanzelf en op deze middag zullen de successen, maar ook de uitdagingen en mislukkingen aan de orde komen.

Bij gefaseerd maaien blijft altijd een deel (15-30%) van de vegetatie staanOver omgevingsmanagement horen we meer van een grote ontgrondingsfirma, die soms op veel weerstand vanuit de omgeving stuit. Hoe gaan ze daarmee om, en wat kunnen wij daarvan leren bij ons andere bermbeheer? Ook aannemers komen aan het woord over hoe ze ecologisch bermbeheer intern en extern voor het voetlicht brengen. Communicatie is enorm belangrijk bij deze processen. Er zal uitgebreid worden stil gestaan op welke manier die communicatie de meeste impact heeft, maar ook waar de valkuilen liggen. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de rol van de sociale media. Via deze kanalen komen klachten van burgers soms snel en ongenuanceerd bij honderden of duizenden mensen. Hoe ga je daarmee om? Maar ook: hoe kun je de sociale media gebruiken om meer draagvlak te krijgen voor een overgang naar ecologisch beheer?

Deze dag is voor opdrachtgevers als gemeenten en waterschappen, maar ook voor de uitvoerders van het beheer, de aannemersbedrijven en loonwerkers. Er is ruimschoots tijd voor interactie en het is dan ook meer dan alleen maar wat presentaties bijwonen. Ook in de ruime pauzes is er gelegenheid om contacten te leggen of verstevigen en om te leren van elkaar.

Opgeven kan op de website van de Vlinderstichting. We zijn te gast in de raadszaal van de gemeente Lansingerland waar niet meer dan honderd personen in kunnen, dus wees er snel bij.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting