Landgoed de Boom

Meer natuur én meer landbouw: het kan in de provincie Utrecht

Provincie Utrecht
25-JAN-2023 - Nieuwe natuur ontwikkelen en tegelijkertijd meer ruimte voor landbouw creëren: Landgoed De Boom in Leusden bewijst dat het kan. Dankzij een goede samenwerking tussen de provincie Utrecht en het landgoed komt daar de komende jaren 68 hectare natuur bij én worden de huiskavels van agrarische bedrijven vergroot.

Landgoed De Boom in Leusden is bijna 1200 hectare groot. Behalve een aantal bijzondere natuurgebieden bezit het landgoed ook veel agrarische gronden. Een deel van De Boom ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vormt een belangrijke schakel in de natuurverbinding van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

Toekomstbestendig landelijk gebied

De gronden van Landgoed De Boom liggen soms ver uit elkaar, waardoor natuur- en landbouwgronden niet altijd op elkaar aansluiten. Om de biodiversiteit te vergroten is het juist van belang dat de gronden niet onderbroken worden, maar samen een groot, aaneengesloten gebied vormen. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de provincie en het landgoed de koppen bij elkaar gestoken en samen gekeken wat de mogelijkheden zijn. Al snel bleek dat er meer natuur gerealiseerd kan worden als de NNN-grenzen op sommige plekken gewijzigd worden. En dat dan tegelijkertijd de (huis)kavels van boeren op het landgoed vergroot kunnen worden. Een win-winsituatie: de biodiversiteit wordt vergroot en de agrariërs kunnen verder verduurzamen en extensiveren. Het resultaat is een toekomstbestendig landelijk gebied.

Gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw): "Dit soort projecten gaan niet over één nacht ijs, maar vergen veel tijd en inspanning, omdat je met veel partijen te maken hebt. Maar het resultaat mag er absoluut zijn. We realiseren nieuwe natuur, maar houden ook tevreden boeren over. Wat mij betreft een heel mooi voorbeeld voor de rest van de provincie."

Rentmeester Handert Scheffer: "Door de samenwerking met de provincie hebben we de natuur op de juiste plek weten te krijgen en kunnen we het NNN daar voltooien, neemt de ecologische diversiteit toe en versterken wij de landbouwbedrijven die blijven. Fenomenaal!"

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Natuur en landbouw op Landgoed De Boom (Bron: Provincie Utrecht)

Met het uiteindelijke plan wordt het NNN op het landgoed verder uitgebreid met 68 hectare, worden kavels van boeren en de biodiversiteit vergroot, de natuurverbinding tussen de Heuvelrug en de Vallei versterkt en wordt 4,7 hectare aan landschapselementen aangelegd en teruggebracht.

Agenda Vitaal Platteland

Het project maakt onderdeel uit van het programma Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Dit programma voert voor de provincie maatregelen uit die het platteland krachtig, aantrekkelijk, economisch en sociaal sterk moeten houden. Dit doen we onder andere door met de gebiedspartners samen te werken aan het landelijke gebied. Lees meer over de Agenda Vitaal Platteland van provincie Utrecht.

Tekst, foto en video: Provincie Utrecht