Duindoorgang

Start OBN Kennisuur: gratis webinars over natuurkennis en -beheer

OBN Natuurkennis
14-MRT-2023 - OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Het eerste onderwerp is dynamisering van zeerepen.

Tijdens dit eerste OBN Kennisuur dat plaatsvindt op 30 maart 2023 van 16:00 tot 17:00, vertellen Bas Arens (Bureau voor Strand- en Duinonderzoek) en Albert Oost (Staatsbosbeheer) over dynamisering van de zeereep en hoe belangrijk het is om goed voorbereid aan de slag te gaan. Meer informatie over dit OBN Kennisuur vind je de website van OBN Natuurkennis, waar je je ook kunt aanmelden. 

Dynamisering zeerepen

Veel duinen langs de Nederlandse kust dreigen dicht te groeien, waardoor een groot deel van de kenmerkende flora en fauna in de knel komt. Daarom wordt op steeds meer plekken er actief gewerkt aan het dynamiseren van de zeereep. Dynamiek in de duinen zorgt niet alleen voor het verbeteren van de natuurwaarden, maar kan ook een bijdrage leveren aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de landschappelijke waarde van een gebied. 

Als je aan de slag gaat met dynamisering van de zeereep, moet je aan veel zaken denken. Daarom is een Handleiding Dynamisering Zeereep (pdf: 13,3 MB) met een checklist ontwikkeld, die als leidraad gebruikt kan worden voor alle stappen die nodig zijn.

De handleiding begint met algemene kennis over onze kust, dynamisch kustbeheer en de verschillende vormen van duindynamiek. Daarna wordt beschreven welke doelen je kunt realiseren met dynamisering en het belang om goed na te denken over deze doelen. Vervolgens worden de diverse biotische, abiotische en antropogene randvoorwaarden behandeld waar je rekening mee moet houden voor dat je plannen kunt maken.

In de planvorming wordt stil gestaan bij aftoppen van de zeereep, het aanbrengen van kerven of het stimuleren van de vorming van een rollende zeereep of een paraboliserende zeereep. In het deel over de werkelijke uitvoering worden diverse zaken behandeld zoals benodigde vergunningen en de tijd die daarvoor nodig is, communicatie voor behoud van draagvlak maar ook de noodzaak van goede projectbegeleiding. Tenslotte worden ook handvaten geboden voor monitoring en evaluatie en het nabeheer.

Over OBN Kennisuur

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis.

De serie start in maart 2023 en is maandelijks op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Onderwerpen die al op de planning staan zijn ‘Strooiselafbraak’ en ‘Herstel konijnenpopulaties’. Kijk op OBN Natuurkennis voor een overzicht van alle OBN Kennisuren in 2023.

Tekst: OBN Natuurkennis
Foto's: Staatsbosbeheer