Otter

De rivieren zijn van ons allemaal!

ARK Rewilding Nederland, WWF Nederland
23-MRT-2023 - Ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren laat zien dat de natuur ons goed kan helpen bij uitdagingen met teveel of juist te weinig water. Toch is de natuur geen vanzelfsprekende bondgenoot. ARK Rewilding Nederland (ARK) en Wereld Natuur Fonds (WWF) roepen de overheid op om het belang van natuur en burger voorop te stellen in nieuw Nederlands rivierenbeleid.

Langs onze rivieren is voldoende ruimte voor meer natuur, maar de huidige ruimte die natuur en mensen in het rivierengebied krijgen, is te beperkt. 'De rivieren zijn van ons allemaal, van de otter, de steur en de mens' – benadrukken ARK en WWF.

De overheid is op dit moment bezig om ons rivierenbeleid te herzien. In het najaar van 2023 wordt vervolgens een langetermijnplan gepubliceerd, het zogenoemde Integraal Rivier Management (IRM). Dat is volgens WWF en ARK dé kans om te kiezen voor natuur als bondgenoot.

Zwarte ooievaar

Meer veiligheid én meer biodiversiteit

Bas Roels, rivierenexpert van WWF: “In ons actieplan onderbouwen we dat de keuze voor meer natuur, door alle uiterwaarden om te vormen tot natuurlijker gebied, enorm bijdraagt aan de doorvoercapaciteit van de rivier en ons zo veiliger houdt bij hoogwater. Tegelijkertijd kan er op grote schaal rivierbos ontstaan en is er weer ruimte voor bijvoorbeeld de otter en de terugkeer van de zwarte ooievaar in Nederland. Door nevengeulen aan te leggen, waar een deel van het rivierwater doorheen stroomt, geven we de rivier weer haar natuurlijke karakter terug en kunnen andere verdwenen diersoorten ook terugkeren. En dit alles is mogelijk op een manier die ook nog eens de bevaarbaarheid van de rivieren voor de binnenvaart verbetert. Een win-win dus.”

De Millingerwaard, hét voorbeeld van grootschalige natuurontwikkeling in het rivierengebied, wat al vooruitlopend op het programma Ruimte voor de Rivier was gestart. Ruim vierhonderd hectare buitendijkse landbouwgrond is nu weer florerende riviernatuur

Kiezen voor de rivier en voor onszelf

Door op deze manier ons rivierenbeleid aan te passen, realiseren we niet alleen zo’n 33.500 hectare nieuwe riviernatuur en krijgen we weer echt levende rivieren, maar werken we ook aan hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid. Met deze aanpak behalen we onze wettelijk verplichte natuurdoelen. Bart Beekers, rivierenexpert van ARK: “Kiezen voor levende rivieren is niet alleen kiezen voor natuur, het is ook kiezen voor onszelf, voor mensen. Werken volgens ons actieplan zou een enorm natuurgebied in de achter- en voortuin van miljoenen burgers opleveren, waar volop gerecreëerd kan worden, zonder de natuur te schaden. Het levert extra banen en inkomsten op, verbetert het vestigingsklimaat en het heeft een positieve invloed op onze gezondheid en op ons geluksgevoel.”

De Stadswaard bij Nijmegen, beleefbare riviernatuur dicht bij de stad en van grote waarde voor de kwaliteit van de leefomgeving

Onze oproep voor meer natuur in rivierenbeleid

Roels en Beekers: “Daarom onze oproep aan de overheid om bij het maken van dit nieuwe beleid, het belang van natuur en mens voorop te zetten en niet als sluitpost. Alle functies van de rivier, zowel economisch als ecologisch, voor mens en dier, zijn perfect te combineren, kies daarom voor meer riviernatuur. De rivieren zijn van ons allemaal.”

Steur

Meer informatie 

Tekst: WWF Nederland
Foto's: ARK Rewilding Nederland; Peter Veldt, Bureau Stroming; Karsten Reiniers, ARK Rewilding Nederland