bruine kikkers

Week van het amfibie

SoortenNL
27-MRT-2023 - De afgelopen maand hebben onze amfibieën het druk gehad. Of het nu om de bruine kikker, kleine watersalamander of de gewone pad gaat; allemaal waren ze deze maand heel druk met de voortplanting. Daarom is het deze week de Week van het Amfibie.

Gewone pad = buitengewoon

Laten we beginnen met de 'gewone pad'. Hij mag dan wel ‘gewoon’ zijn en algemeen voorkomen; zijn inspanningen de afgelopen maand zijn dat allerminst. De afgelopen weken heeft hij namelijk met gevaar voor eigen leven, niet alleen weer en wind getrotseerd maar ook dodelijke wegen overgestoken, om vanuit zijn winsterslaap de voortplantingswateren te bereiken. Gelukkig krijgt hij daarbij hulp van honderden enthousiaste vrijwilligers die ze de weg overzetten. Kijk maar eens op Padden.nu.

Gewone padden

Kleine watersalamander

Ondanks zijn naam is deze vriend niet de kleinste salamander in Nederland, dat is de vinpootsalamander. De kleine watersalamander komt in ons land in vrijwel alle landschapstypen voor. De voortplantingstijd loopt van maart tot mei en in die periode verblijven de mannetjes in het water en ontwikkelen een stoere kam op de rug.

Larve ('kikkervisje') van de kleine watersalamander

Bruine kikker is de ster van de kikkerdriltelling

De bruine kikker is een algemene soort en een van de eerste amfibieën die in het vroege voorjaar aan de voortplanting begint. In maart kunnen roepende mannetjes waargenomen worden (check het filmpje!). Ook de eiklompen zijn dan te vinden. Deze zijn makkelijk te tellen omdat de eiklompen op ondiepe, snel opwarmende plekken worden afgezet en na een tijdje naar de oppervlakte drijven.

Bruine kikker

Ieder jaar organiseert RAVON in maart de Kikkerdriltelling. Deze tuintelling is vooral gericht op mensen met een tuinvijver, waarbij het aantal ‘eiklompen’ worden geteld en doorgegeven. Doe je mee? Kijk eens op tuintelling.nl.

Iedere week staat een plant, dier of schimmel centraal in De week van de… Het is een initiatief van SoortenNL, hét kennisnetwerk voor wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Tekst: RAVON, SoortenNL
Foto’s: Jelger Herder en Arthur de Bruin