elzenbroekbos

Mooie start van de lente voor natuurgebied de Zumpe dankzij natte wintermaanden

Bosgroepen
12-APR-2023 - De afgelopen maanden is er zoveel regen gevallen dat natuurgebied de Zumpe bij Doetinchem er flink nat bij ligt. De hydrologische maatregelen die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, werpen hun vruchten af. Het water, zowel kwel als hemelwater, wordt goed vastgehouden in het elzenbroekbos. In de teruggebrachte natuurlijke meander, en op andere plekken in het gebied.

In 2005 is gestart met de uitbreiding van natuurgebied de Zumpe. Ter versterking van het bestaande natuurgebied zijn agrarische gebieden met veel potentie omgevormd naar natuur. Voor behoud en verdere uitbreiding van het natuurgebied moet de van nature voorkomende kalkrijke en kalkarme kwel hier zo lang mogelijk op maaiveldniveau gehouden worden. Hiervoor heeft Bosgroep Midden Nederland de afgelopen jaren verschillende maatregelen bedacht en uitgevoerd. Het natuurlijke kwelwater, maar ook hemelwater, blijft nu beter en langer in het gebied, wat veel voordelen heeft voor de biodiversiteit.

Een van de slenken op de Zumpe; een lager deel in het landschap waar in de natte periode het teveel aan water wordt afgevoerd richting de Doetinchemse Slinge. Vroeger ging het water van oost naar west, richting het gemaal. In de nieuwe situatie wordt het gebied volledig gevuld met water uit het gebied, aangevuld met regenwater. Pas als het systeem vol is, wordt het teveel aan water via een duiker afgevoerd richting de Doetinchemse Slinge

Bijzonder elzenbroekbos staat er mooi bij

Pieter Westerhof, projectleider namens Bosgroep Midden Nederland: “Het leek hier de afgelopen weken wel een volgelopen badkuip. Een prachtig gezicht, helemaal na de droge zomers van afgelopen jaren. Je kunt nu goed zien dat het gebied het water, zowel natuurlijk kwel als hemelwater, veel beter en langer vasthoudt. Het elzenbroekbos, een oud vochtig bostype met voornamelijk zwarte els, staat er nu mooi bij, met de 'voeten' in een flinke laag water. Dit type bos is tegenwoordig schaars, met name door verdroging, maar het is zeer waardevol. De elzen leggen veel stikstof vast, vangen veel CO2 op uit de lucht en zijn goed voor de biodiversiteit. Ook biedt een elzenbroekbos een rustplek voor fauna, omdat het slecht toegankelijk is door de vochtige bodem.”

De elzen in het elzenbroekbos staan met de 'voeten' in een flinke laag water

Natte uitgangspositie gunstig voor de rest van het jaar

Pieter vervolgt: "Sowieso is het voor de natuur heel gunstig dat we dit jaar met een natte uitgangspositie zijn begonnen. We weten niet hoe warm en droog deze zomer eventueel weer gaat worden.
De grondwaterstand in het gebied is volledig op peil; de spons is volledig gevuld. Ook op het maaiveld staat een grote hoeveelheid water en het gebied is tot de maximale hoogte gevuld. Afgelopen winter was een mooie 'testcase' om te kijken of wat er op papier is bedacht, in de praktijk ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. En op basis van de meetresultaten en de vele veldbezoeken kunnen we vaststellen dat het werkt. Het systeem heeft zich eerst volledig gevuld en op het moment dat het nodig is, vindt er afvoer plaats van het overschot aan water."

Een voormalig voetbalveld, nu onderdeel van natuurgebied de Zumpe. Binnen 2 jaar is het volledig onderdeel van de natte natuur

De (her)inrichting van natuurgebied De Zumpe is een gezamenlijk project van Provincie Gelderland, Gemeente Doetinchem, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel, Bosgroepen, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en diverse particuliere eigenaren.

Tekst en foto’s: Bosgroepen (leadfoto: elzenbroekbos in natuurgebied de Zumpe)