Haematopus ostralegus. Scholekster

Scholekster op het dak live te volgen bij Beleef de Lente

Vogelbescherming Nederland
18-APR-2023 - De scholekster vindt zijn weg steeds beter in de stad, waar paartjes hun nestjes bouwen boven op de daken. Maar opgroeien op een dak is voor een jonge scholekster niet zonder gevaren. Hoe dat er aan toe gaat zie je nu bij Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland.

Voor de tweede keer is de scholekster uitgeroepen tot Vogel van het Jaar. Het is de eerste soort die deze trieste eer te beurt valt. Nog steeds holt het aantal scholeksters achteruit, sinds de jaren negentig met zeventig procent.

Scholekster op schuur

Scholekster in de problemen

Vijftien jaar na het vorige Jaar van de Scholekster zijn de problemen voor de soort namelijk onverminderd groot. Dit jaar doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland daarom opnieuw extra onderzoek dat nadrukkelijk moet bijdragen aan een betere bescherming van de scholekster. Zo zal dit jaar het aantal paartjes in de steden worden geïnventariseerd door vrijwilligers en via scholeksterophetdak.nl kan iedereen zijn eigen waarneming doorgeven. Ook wordt er geëxperimenteerd met het beschermen van de broedplekken.

Een scholekster met drie kuikens. Op de achtergrond zie je een stuk gaas dat voorkomt dat de jongen in het riool verdwijnen

Scholekster in de stad

Van oorsprong is de scholekster op het Wad en boerenland te vinden. Verrassend genoeg is de scholekster in de stad sinds een aantal jaren steeds vaker als broedvogel te bewonderen. Daar zijn plekken om ongestoord te kunnen broeden ruim aanwezig. Voor een scholekstergezin is opgroeien in de stad niet makkelijk. Na het uitkomen laten de kuikens de nestkom direct achter zich en wandelen ze de ouders achterna. Het dak is dan plotseling vol gevaren. Hoe dat er aan toe gaat is nu live te zien op www.beleefdelente.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Kees Mostert; Geert de Vries