Het vliegtuig dat werd gebruikt voor het onderzoek naar de megafauna vanuit de lucht.

Onderzoek vanuit de lucht naar grote zeedieren langs de kust van Kenia

Stichting IFAW
27-MEI-2023 - Grote zeedieren staan centraal in een nieuw, grootschalig onderzoek vanuit de lucht om zeedieren langs de kust van Kenia te observeren. Het doel is om waardevolle informatie te verzamelen zodat nieuwe beschermde mariene ecosystemen worden aangewezen om zo diersoorten beter te kunnen beschermen.

Het is het grootste onderzoek naar zeedieren in Kenia in 29 jaar. De wetenschappers hopen essentiële informatie te verzamelen over de huidige stand van mariene populaties. Ook wordt de invloed van menselijke dreigingen op marien leven onderzocht, zoals klimaatverandering, vervuiling en overbevissing.

Gezonde populaties van grote zeedieren zijn een belangrijk teken van de gezondheid van het ecosysteem. Bovendien spelen ze een cruciale rol in het behouden van de balans binnen ecosystemen. Overal ter wereld is een afname in populaties van belangrijke grote zeedieren zichtbaar, zoals zeeschildpadden, dolfijnen en haaien. Om deze reden komen wereldwijd organisaties in actie om deze dieren en hun leefgebieden te beschermen

Blauwe economie

En zo ook Kenia, dat internationale maatregelen voor natuurbescherming door wil voeren. Dit onderzoek is daar een onderdeel van. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als basis voor een nationaal plan voor een blauwe economie. Op basis van deze wetenschappelijke gegevens wordt er een een mariene planning opgesteld, gebieden aangewezen die beschermd moeten worden om grote zeedieren te behouden, en is er ruimte om nieuwe mogelijkheden voor eco-toerisme te ontdekken. Hiermee verwezenlijkt Kenia een duurzame blauwe economie, legt zij de nadruk op een gezond (leef)milieu en krijgen populaties grote zeedieren de bescherming die zij nodig hebben. De samenwerking binnen het project past algeheel in de Integrated Coastal Zone Management-aanpak. Dat is een richtlijn van de Verenigde Naties waardoor wereldwijd initiatieven ondernomen worden om kustgebieden duurzaam te beschermen.

Zicht op de oceaan tijdens de testvlucht van het luchtonderzoek naar grote zeedieren

Toekomst van zeeleven

Het onderzoek naar grote zeedieren bij de kust van Kenia wordt uitgevoerd door de Kenya Wildlife Service (KWS), het Wildlife Research Training Institute (WRTI) en het International Fund for Animal Welfare (IFAW).  KWS en WRTI zijn overheidsinstellingen die opgericht zijn om de natuur en de wilde dieren van Kenia te beheren en te beschermen.

Maurice Nyaligu, Head of Programs voor de regio Oostelijk Afrika bij IFAW, onderstreept het belang van het onderzoek voor de Vision 2030 van Kenia, de blauwe economie, de strategie van IFAW in Oostelijk Afrika met betrekking tot de oceanen, en de economie van de betrokken landen.  Hij legt uit: ‟Dit onderzoek komt op een belangrijk moment. Het zal aantonen wat de waarde is van Kenia's natuurlijke bronnen in zee voor natuurbehoud en de economie. Zowel voor het land zelf als voor de grotere regio”, aldus Nyaligu. ‟IFAW is er trots op deel uit te maken van dit proces, vooral op zo'n belangrijk moment. De toekomst van het leven in onze oceaan staat immers op het spel.”

Onderzoek vanuit de lucht

Voor het onderzoek vliegt een bemand vliegtuig over delen van de Indische Oceaan bij de kust van Kenia. Ze zullen foto's maken van zeedieren zoals walvissen, dolfijnen en zeekoeien, zonder de dieren te verstoren. Tijdens de eerste proefvlucht eerder dit voorjaar zijn twintig dolfijnen gespot in de Mombasa-regio. De verwachting is dat er meer zullen worden gezien en er voldoende resultaten komen die als basis kunnen dienen voor Kenia's plannen voor het beheer van mariene ecosystemen en het beschermen van soorten. 

Tekst: IFAW
Foto's: Rosie Awori, IFAW (leadfoto: het onderzoeksvliegtuig); IFAW