Veldleeuwerik Saxifraga

De Europese Natuurherstelwet: wie kan daar nou op tegen zijn?

Vogelbescherming Nederland
14-JUN-2023 - De Europese natuur staat er slecht voor en daarmee uw en mijn leefomgeving. Ruim 80 procent is in slechte staat en in Nederland nog meer. Vogels als grutto, gierzwaluw en veldleeuwerik gaan hard achteruit, insectenpopulaties imploderen, vleermuizen verdwijnen. De nieuwe Natuurherstelwet waar Europa morgenochtend over stemt kan daar verandering in brengen. Dat is goed nieuws.

Frans Timmermans, die aan de basis van de Europese Natuurherstelwet staat, zei het zo: "Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur: voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken en voor het voedsel dat we eten. Onze economie draait ook op de natuur.” Wij voegen daaraan toe: mensen zijn déél van de natuur. De nieuwe Natuurwet is dus van levensbelang. Voor natuur, voor onze gezondheid, voor de economie en ons welbevinden.

De doelen uit de Natuurherstelwet zijn goed gekozen, helpen gericht om het verlies van nog meer planten en dieren te voorkomen en zorgen voor het broodnodige natuurherstel. En daarmee  helpen ze in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zodat de aarde leefbaar blijft, ook voor onszelf. Maar onze politici hebben niet het lef hun verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst. Liever dan hun nek uit te steken en cruciale wetgeving voor onze natuur te omarmen, laten zij natuur verder kapot gaan.

De weerstand tegen de wet en de zogenaamde ‘groene waanzin’ is groot. Waarom? Er staat níets  waanzinnigs in die wet. Wie is er tegen toename van het aantal bijen en vlinders? Wie is er tegen meer groen in de stad? Wie is er tegen herstel van bedreigde natuur?

De crux is dat de wet gaat helpen om Europese lidstaten zich aan de afspraken te laten houden. Afspraken die de Europese landen zelf jaren geleden maakten. Vooral voor lidstaat Nederland blijkt dat lastig. Onze overheid was de afgelopen decennia meester in het ontwijken van regels, in uitvluchten en geitenpaadjes. Dat was goed voor politieke winst op korte termijn en heel slecht voor lange termijndoelen en onze toekomst. De stikstofcrisis is wat dat betreft exemplarisch.

Regels zijn regels, zei Rutte ooit. Maar uit angst voor weerstand en politiek verlies op korte termijn, stoken Nederlandse politici de boel op om deze wet van tafel te krijgen. Daarmee zetten ze ónze toekomst op het spel. Zonder biodiversiteit en natuur geen gezonde leefomgeving en geen florerende economie. We kunnen het tij nog keren, met de natuurherstelwet.  Wie kan daar nou op tegen zijn!

Floris Italianer, Directeur Vogelbescherming Nederland

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Luuk Vermeer, Saxifraga (leadfoto: veldleeuwerik)