Meanderende beek, rivier

WWF over VN-Klimaattop in Dubai: Natuurlijke oplossingen zijn sleutel in aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis  

WWF Nederland
3-DEC-2023 - Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) roept wereldleiders op de VN-Klimaatconferentie in Dubai op: maak concrete afspraken om natuur als oplossing voor de klimaatcrisis in te zetten.

"We kunnen met meer natuur juist meer CO2 opslaan in plaats van uitstoten. Hiermee temperen we ook de gevolgen van klimaatverandering. Wat de wereld nodig heeft zijn concrete doelen, genoeg financiering en eensgezindheid om het tij te keren. Dat kan met meer natuur. Dan moet natuur wel leidend zijn in het overkoepelende klimaatbeleid", zegt Bart Geenen, klimaatexpert van WWF-NL. Deze Klimaattop moet de geschiedenis ingaan als de top van de daadkracht, aldus de internationale natuurorganisatie. 

Verminderen CO2-uitstoot voorop

Na de teleurstellende uitkomsten van de Klimaattop van vorig jaar in Egypte, is het allereerst van groot belang dat de regeringen concreet actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook zijn urgente maatregelen nodig om verdere opwarming tegen te gaan. Er is nog hoop, benadrukt WWF. "Onze natuur biedt oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen. Zo nemen bossen, graslanden en oceanen CO2 op en beschermen mangroves, zeegrasvelden en koraalriffen als natuurlijke golfbrekers onze kusten tegen extreem weer." 

Klimaatrampen tegengaan met nature-based solutions 

De zogeheten nature-based solutions kunnen door klimaatverandering aangewakkerde rampen zelfs met meer dan een kwart (26 procent) verminderen, blijkt uit gezamenlijk onderzoek (pdf: 33 MB) van het Internationale Rode Kruis en WWF. Wereldwijd leven meer dan 3,3 miljard mensen in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Met behulp van de natuur zijn die vaak effectief en relatief goedkoop te beschermen, is de conclusie van dit rapport. Het Rode Kruis en WWF zijn samen met lokale gemeenschappen in Zambia en de Filipijnen aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, door bijvoorbeeld bescherming van moerasgebieden, bosherstel en aanplant van mangrovebossen. Deze natuurlijke oplossingen zijn essentieel bij de aanpak van zowel de klimaat- als de biodiversiteitscrisis. Het is hoog tijd dat deze oplossingen grootschalig worden geïmplementeerd. In Nederland weten we, dankzij het Ruimte voor de Rivier-programma, dat ruimte voor natuur een win-win oplevert. 

Transformatie landbouw in strijd tegen natuurverlies 

WWF vindt het een goede zaak dat ook het voedselsysteem voor het eerst hoog op de agenda staat van deze Klimaattop. Voedselproductie en  consumptie behoren tot de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en natuurverlies wereldwijd. De toekomstige voedselzekerheid is zelfs in gevaar door verlies van biodiversiteit. Daarom is een omslag naar een klimaatvriendelijke en natuurpositieve landbouw en voedselconsumptie volgens WWF net zo noodzakelijk als het afbouwen van fossiele brandstoffen.  

Vrouwen planten mangrovebomen, Madagaskar

Groene en eerlijke financiering 

Om de klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen, is het essentieel om de wereldwijde financiële systemen radicaal te veranderen. WWF vindt het cruciaal dat banken en investeerders helpen het geld te laten stromen naar bedrijven die bijdragen aan een 'natuurpositieve' wereld en te stoppen met het financieren van activiteiten die alleen maar schadelijk zijn voor onze biodiversiteit.  

In het Klimaatakkoord van Parijs is destijds jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering toegezegd. WWF wil de rijke landen aan deze belofte houden omdat tot nu toe in de praktijk slechts een derde van dat bedrag is vrijgemaakt. Het zijn juist de meest kwetsbare landen die nu al de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervinden en financiële steun nodig hebben om zich aan te kunnen passen.  

Tekst: WWF-NL
Foto's: Jacob Kaptein, WWF-Netherlands; Justin Jin, WWF-France