Saba land meets water

Saba's zeebodem als nooit tevoren

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
24-APR-2024 - Het Sababank Nationaal Park was onlangs onderwerp van een innovatief onderzoek naar het in kaart brengen van habitats. Het in kaart brengen van habitattypen is essentieel voor inspanningen op het gebied van milieubeheer, natuurbehoud en onderzoek, evenals voor het begrijpen van veranderingen op lange termijn.

De Sababank is een verzonken carbonaatplatform met een oppervlakte van ongeveer 2.200 vierkante kilometer. Ondanks de omvang en het ecologisch belang is er nog steeds weinig bekend over de habitats op de zeebodem. Om dit te verbeteren is in een recent onderzoek (gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en uitgevoerd door Wageningen University & Research) een verzameling van 2.144 geogerefereerde foto’s van verschillende onderzoeken gebruikt om een digitaal beeld van de zeebodem van Saba samen te stellen.

Locatie van de Sababank

Bevindingen

Met behulp van machine learning-technieken konden onderzoekers modellen ontwikkelen om tien verschillende habitattypen op de Sababank in kaart te brengen. Deze baanbrekende aanpak combineerde geografische coördinaten met omgevingsfactoren, zoals diepte en topografie, om voorspellingen te doen met een ongekende nauwkeurigheid. Deze techniek betekent een sprong voorwaarts in het lokale begrip van mariene ecosystemen.

De bevindingen omvatten een breed scala aan habitattypen die elk bijdragen aan het unieke ecologische zeelandschap van de Sababank. De nieuwe kaarten bevatten koraalriffen die de zuidelijke en oostelijke randen omgeven, en uitgestrekte zandvlaktes en macroalgenvelden die de centrale gebieden domineren. Onverwacht ontdekten de modellen ook een rijke koraalgemeenschap in de diepere wateren van de Luymesbank waardoor eerdere ideeën over de verspreiding van koraal op de proef worden gesteld. Deze ontdekkingen benadrukken de onvoorspelbaarheid van mariene ecosystemen en het belang van meer onderzoek.

Bovenkant van de Luymesbank met veel koraalkolonies, macroalgen en kalkalgen

Volgende stappen

De reis eindigt hier niet. Ondanks de successen van het onderzoek blijven gebieden als de Luymesbank grotendeels onbekend. Deze studie benadrukt de noodzaak van verdere veldwaarnemingen en benadrukt de dynamische aard van marien onderzoek. De implicaties van deze studie reiken veel verder dan de Sababank en bieden een blauwdruk voor het behoud van habitats in de Nederlandse Caraïben. Door gedetailleerde habitatkaarten te bieden, ondersteunt dit onderzoek duurzame visserij, behoud van biodiversiteit en geïnformeerde beleidsvorming. Voor parkbeheerders, lokale overheden en natuurbeschermers is deze informatie van onschatbare waarde en biedt het nieuwe inzichten in de ecologische dynamiek van mariene omgevingen.

Dutch Caribbean Nature Alliance

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps)communicatie en -outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Hans Leijnse; Hoetjes & Carpenter; Wageningen University & Research