Nieuwe Helpdesk beschikbaar voor vragen over Basiskwaliteit Natuur

Vogelbescherming Nederland
11-JUL-2024 - Een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen: natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Maar hoe doe je dat? En welke instrumenten zijn er beschikbaar?

In april van dit jaar is de Toolbox Basiskwaliteit Natuur gelanceerd. Deze bevat een stappenplan om aan de slag te gaan met Basiskwaliteit Natuur en geeft instrumenten die direct toepasbaar zijn. Ook bevat de Toolbox goede voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al werken met Basiskwaliteit Natuur. Goed nieuws: in aanvulling op de Toolbox is er nu ook een Helpdesk beschikbaar.

Het belang van de Toolbox

Planten- en diersoorten verdwijnen uit het Nederlandse landschap en de biodiversiteit neemt af. Hierdoor zijn natuurlijke processen zoals waterzuivering, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving onder druk komen te staan. Voor een gezonde leefomgeving en een veerkrachtige natuur is het daarom cruciaal dat de Basiskwaliteit Natuur in het landelijk en stedelijk gebied op orde wordt gebracht. Het is daarnaast een voorwaarde om de doelen voor natuurbehoud en -herstel in natuurgebieden te halen. De Toolbox geeft grondbeheerders in het landelijk en stedelijk gebied inzicht de condities (milieu, inrichting en beheer) die nodig zijn om natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang te krijgen.

Fluiter

Helpdesk Basiskwaliteit Natuur

Sinds kort is het mogelijk om contact op te nemen met de Helpdesk. Heb je bijvoorbeeld een vraag over het concept Basiskwaliteit Natuur of welke stappen je kunt nemen binnen jouw organisatie? Ben je op zoek naar specifieke kennis en staat de informatie die je zoekt er (nog) niet tussen? Via het contactformulier kun je je vragen indienen. Experts van onder andere Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Naturalis en Vogelbescherming Nederland staan klaar om je verder op weg te helpen. 

Akkerflora

Voor wie is de Toolbox?

De Basiskwaliteit-toolbox is in het bijzonder bedoeld voor (lokale) overheden. Het is een onderdeel van de All4biodiversity-toolbox die voor een breed publiek is ontwikkeld. Naast (lokale) overheden is dat ook voor agro- & foodbedrijven, hoveniersbedrijven, bouw- & infrabedrijven en particulieren. De komende jaren wordt de Toolbox verder uitgebreid met nieuwe instrumenten en tools. Daarnaast worden de binnengekomen vragen opgenomen in de Frequently Asked Questions. Daarmee vullen we gezamenlijk de beschikbare kennis aan, om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan aan.

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jelle de Jong; Hans Peeters