Aan het werk in de natuur - primair

Nieuwe hulpmiddelen voor groene vrijwilligers

Groene Bondgenoten
2-JUL-2024 - Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vrijwilligers die in actie willen komen voor de leefomgeving kunnen met andere regels te maken krijgen, omdat bestaande regels binnen deze wet zijn opgenomen. Om de groene vrijwilligers te ondersteunen, heeft het samenwerkingsverband Groene Bondgenoten drie informatieve infographics ontwikkeld.

De drie infographics van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Omgevingsprogramma geven de vrijwilligers tips. Die hebben betrekking op hoe vrijwillgers hun stem kunnen laten horen bij het proces dat de gemeente verplicht is te doorlopen om deze drie plannen voor 2029 gerealiseerd te hebben.

Invloed uitoefenen op beleid

Vrijwilligers vinden in deze infographics hoe ze invloed in de praktijk kunnen brengen en hoe ze effectief invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Of het nu gaat om het controleren hoe biodiversiteit in lokaal beleid is verankerd, of om deelname aan de besluitvorming over gemeentelijke ambities en plannen: de infographics bieden praktische tips en stappenplannen.

 

De stroomschema’s maken je wegwijs in de wereld van de Omgevingswet

Informatie voor vrijwilligers

De infographics zijn te vinden op www.groenebondgenoten.nl. Op deze website staan ook ervaringen van samenwerkende vrijwilligers en kennis over basiskwaliteit natuur als instrument voor het ontwikkelen van lokale natuurplannen.


Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Hoe kan je invloed uitoefenen op jouw leefomgeving via de Omgevingswet? (Bron: www.samenvooronzeleefomgeving.nl)

Groene vrijwilligers zijn onmisbaar

Volgens Vogelbescherming Nederland, de Natuur en Milieufederaties, IVN Natuureducatie, SoortenNL en LandschappenNL is voor biodiversiteitsherstel de inzet van vrijwilligers cruciaal. Deze organisaties werken samen onder de naam Groene Bondgenoten. Ze stellen kennis, tools, middelen en contacten beschikbaar aan vrijwilligers. Dat helpt hen om hun impact voor het milieu, de natuur en de vogels in de eigen omgeving te verdubbelen. Deze samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Groene Bondgenoten
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting
Infographics: Groene Bondgenoten