Natuurberichten

Dossier: Bijen

Bent u ook geïnteresseerd in bijen? Topbiologen publiceren met grote regelmaat nieuws over bijen op Nature Today. De natuurberichten gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen: bijensterfte, honingbij, wilde bijensoorten, hommels, bestuiving, belang van een bloemrijke omgeving, belang van bijen, bermbeheer, bijen in de tuin en de invloed van weersextremen. Zie hieronder de tientallen bijenberichten die al op Nature Today gepubliceerd zijn. Als u zich aanmeldt voor de gratis dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief blijft u actief op de hoogte van het laatste nieuws uit de natuur.
Deel deze pagina

Pagina 11 van 17 - 165 Resultaten

Honingbijen

De overleving van honingbijen in Nederland was zeer hoog in de winter van 2015/2016 (93,5%). De 6,5% sterfte van volken lijkt niet het gevolg van één enkele oorzaak...


Lees verder 21 december 2016   5 jaar oud
bloemen primair

Goede voorbereiding, draagvlak en betrokkenheid van mensen, geduld, gefaseerd werken, goed zaad en nog veel meer werd genoemd als succesfactoren om idylles aan te leggen. Idylles zijn bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en..


Lees verder 28 oktober 2016   5 jaar oud
bijeneter

De Zeeuwen kunnen sinds dit voorjaar een nieuwe broedvogel bijschrijven: de bijeneter. Voor het eerst broedde deze kleurrijke soort in de provincie. Lokale vogelaars en mensen van de Werkgroep Bijeneters Nederland wisten de vogels..


Lees verder 30 september 2016   5 jaar oud
bijeneter met prooi

Sinds een jaar of tien worden we vrijwel jaarlijks verwend met broedende Bijeneters in ons land. Het vorige jaar, 2015, betekende een record met 12 broedparen, waarvan de meeste succesvol waren. Hoe stond het ervoor in 2016?..


Lees verder 13 augustus 2016   5 jaar oud
wormkruidbij

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Een landschap waar een diversiteit..


Lees verder 8 juni 2016   6 jaar oud
gefaseerd maaien primair

Wat was het mooi in dat bermpje! Al die hooibeestjes, kleine vuurvlinders en diverse wilde bijen! Op de pinksterbloemen waren vrouwtjes oranjetipje bezig eitjes af te zetten en er patrouilleerde ook een mannetje met zijn prachtige..


Lees verder 12 mei 2016   6 jaar oud
Honingbijen tijdens de vlucht

Sinds jaren is de wintersterfte onder bijenvolken niet zo laag geweest als afgelopen winter. In 2011 schommelde de uitval nog rond de 20%, afgelopen twee jaar kwam het uit onder de 10% en dit jaar is het dus 6,5%. De wintersterfte..


Lees verder 21 april 2016   6 jaar oud

Akkerranden met bloeiende kruiden, grassen en zomergranen worden sinds de jaren ‘90 ingezet om biodiversiteitsverlies in akkerbouwgebieden tegen te gaan. Met name wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk doen onderzoek naar de..


Lees verder 4 april 2016   6 jaar oud
Het heideblaaskaakje, de enige soort die in de zomer vliegt op heideterreinen en om die reden vermoedelijk parasiteert op de heidezandbij.

Met de laatste paar dagen wat nachtvorst en her en der nog een halfbakken winterse bui begint toch het voorjaar zich voorzichtig aan te dienen. De sleedoorns staan al vrijwel overal in bloei en de eerste overwinterende insecten..


Lees verder 5 maart 2016   6 jaar oud
Gehakkelde aurelia op winterheide

Binnenkort gaan we weer aan de slag in de tuin. Als we zorgen voor voedselaanbod voor vlinders en bijen het hele jaar door kunnen we volop genieten van de kleur en het gezoem en bovendien helpen we daarmee deze dieren, die het zo..


Lees verder 3 maart 2016   6 jaar oud

Archief