Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.
Deel deze pagina

Pagina 3 van 8 - 73 Resultaten

Das

Langs de Amersfoortseweg (N237) in De Bilt wordt een kleinwildraster aangelegd dat voorkomt dat dassen en andere dieren zomaar de hoofdrijbaan oversteken en aangereden worden. In het raster worden verschillende terugkeerkleppen..


Lees verder 13 april 2021   9 mnd oud
Emmanuelles

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een prachtig groen gebied in de provincie Utrecht. Mensen die op of rond de Heuvelrug wonen, kunnen door het aanleggen van een ‘Heuvelrugtuin’ bijdragen aan het nog groener maken van de..


Lees verder 6 april 2021   9 mnd oud
Veldwerker Sietze van Dijk inventariseert soorten in de Utrechtse natuur

Provincie Utrecht geeft jaarlijks opdracht om de flora en de fauna van ongeveer tien procent van het landelijk gebied te inventariseren. De gegevens zijn belangrijk voor het provinciale natuurbeleid. Hierdoor wordt inzichtelijk..


Lees verder 25 maart 2021   9 mnd oud
Bewoners van een buurt planten bomen

Honderden inwoners van de provincie Utrecht kwamen recentelijk naar één van de ‘bomen-drive-thru’s’ om hun gratis inheemse boompjes op te halen. Enthousiaste vrijwilligers hielpen hen daarbij, natuurlijk op een coronaveilige..


Lees verder 19 maart 2021   10 mnd oud
Bossen bij uilentoren

Het is mogelijk om 600.000 nieuwe bomen aan te planten in de provincie Utrecht voor 2023. Dat staat in het ‘Bomen Actieplan’. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft dit plan opgesteld in opdracht van de provincie..


Lees verder 28 januari 2021   11 mnd oud
otter

De otter is na ruim veertig jaar terug in de provincie Utrecht. Vrijwilligers hebben sporen gevonden langs de Veldwetering in de buurt van Vinkeveen en weten na een DNA-analyse zeker dat het om een otter gaat. De vondst zorgt voor..


Lees verder 10 december 2020   1 jaar oud
metselbij op bloesem

De provincie Utrecht houdt op woensdag 25 november het Bijensymposium. Wil je weten hoe het gaat met de wilde bij in provincie Utrecht en wat je kunt doen om de wilde bij een handje te helpen? Meld je dan aan voor het digitale..


Lees verder 17 november 2020   1 jaar oud
Projectleider en vrijwilliger in natuurgebied De Zoom Soest

Natuurgebied De Zoom bij Soest wordt in ere hersteld. De herstelwerkzaamheden vinden plaats op advies van diverse reptielen- en korstmossendeskundigen. “Goed voor de biodiversiteit,” zegt projectleider Gerrit Jan Liet. “Er..


Lees verder 3 november 2020   1 jaar oud
Herfst in Utrechts bos

Een voorstel voor de aanleg van meer en gezondere bossen in de provincie Utrecht is aangenomen tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Het provinciebestuur gaat de plannen nu nader uitwerken in strategisch bosbeleid. Het..


Lees verder 13 oktober 2020   1 jaar oud
bodemdaling

De provincie Utrecht zet samen met haar partners in op het remmen van de bodemdaling in het veenweidegebied. Provinciale Staten hebben tijdens een vergadering ingestemd met een plan om daar 13 miljoen euro in te investeren. Daar..


Lees verder 9 oktober 2020   1 jaar oud

Archief