Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Pagina 1 van 11 - 101 Resultaten

Gewone zeehond (exclusief eenmalig WMR)

De telresultaten van de gewone zeehonden in de internationale Waddenzee laten dit jaar een daling zien van 22 procent in het aantal pups én een daling van 12 procent in het aantal ruiende zeehonden. Vorig jaar was er een daling..


Lees verder 20 november 2022   1 week oud
eenmalig en exclusief WMR

De Noordzee warmt door klimaatverandering snel op. Diverse effecten hiervan op veel soorten zijn nu al zichtbaar. Deze wijzigingen kunnen het rijke zeeleven van de Noordzee veranderen. Het zoeken naar oplossingen voor verantwoord..


Lees verder 19 november 2022   1 week oud
Fuikenopstelling op Marker Wadden om de in- en uittrek van vis in een compartiment te monitoren (eenmalig gebruik WMR)

De ondiepe oeverzones van Marker Wadden vormen een belangrijke kraamkamer voor jonge vis. Via geultjes zijn de meeste van de voedselrijke compartimenten van de eilanden inmiddels bereikbaar voor de vissen. Onderzoeksfuiken in de..


Lees verder 21 september 2022   2 mnd oud
Jonge grote stern op Texel (eemalig en exclusief gebruik WUR)

Dit jaar was er slechts één succesvolle broedkolonie grote sterns in de Nederlandse Waddenzee; op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een funest jaar voor de grote sterns, waarbij door vogelgriep massale sterfte plaatsvond..


Lees verder 5 september 2022   2 mnd oud
Onderzoeksvlucht (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Een onderzoeksconsortium doet een studie naar de inzet van kunstmatige intelligentie om camerabeelden van vogels en zeenzoogdieren in offshore windparken automatisch te analyseren. Hierdoor wordt de bottleneck van de..


Lees verder 13 augustus 2022   3 mnd oud
Jonge ruwe haai (exclusief eenmalig WUR)

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij..


Lees verder 23 juli 2022   4 mnd oud
Margot Maathuis aan het werk voor Swimway-project (eenmalig exclusief WUR)

Akoestische meetapparatuur op de bodem van het Marsdiep geeft promovendus Margot Maathuis informatie over visscholen in de Waddenzee. Om die data ook op haar computer te krijgen, moet ze de apparatuur eens in de twee maanden..


Lees verder 21 juli 2022   4 mnd oud
Grijze zeehonden (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Dit voorjaar zijn er in de Nederlandse Waddenzee minder grijze zeehonden geteld dan een jaar geleden. Dat is opvallend, want in de afgelopen vijf jaar groeide de populatie juist. Het aantal zeehondenpups lijkt wel groter te..


Lees verder 13 juli 2022   4 mnd oud
Halfgeknotte strandschelp (exclusief eenmalig gebruik)

In een uniek samenwerkingsverband verkennen Wageningen Marine Research en NIOZ samen met beroepsvissers en natuurbeschermers wat een duurzame vangst van de halfgeknotte strandschelp in de Noordzee is zonder dat de beschermde..


Lees verder 8 juli 2022   4 mnd oud
Een waarnemer kijkt door een bolraam (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Eind juni begint een internationaal grootschalig onderzoek naar de aantallen en verspreiding van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in de Europese Noordzee en aangrenzende Atlantische wateren. Deze survey, genaamd SCANS-IV, is de..


Lees verder 27 juni 2022   5 mnd oud

Archief