Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Pagina 1 van 11 - 105 Resultaten

Ruige dwergvleermuis op een offshore platform

Vier jaar akoestische monitoring door Wageningen Marine Research geeft nieuwe inzichten in de migratie van ruige dwergvleermuizen over de Noordzee. Deze inzichten zijn van belang bij de ontwikkeling van offshore windenergie...


Lees verder 4 augustus 2023   1 maand oud
green iguana (bijgesneden)

Florida is een hotspot voor uitheemse soorten, waaronder veel reptielen, die zich via de transport van goederen ongecontroleerd verspreiden naar het Caribisch gebied. De Peters's rock agame, een hagedis die oorspronkelijk uit..


Lees verder 13 juni 2023   3 mnd oud

De afgelopen jaren deed de visserijsector samen met wetenschappers onderzoek naar de duurzame vangst van de halfgeknotte strandschelp, een schelpdier uit de Noordzee. Ook vogelbeschermers deden mee, om samen meer kennis op te doen..


Lees verder 8 juni 2023   3 mnd oud
Sabaanse Volwassen leguaan liggend op een rots op Saba (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat niet-inheemse leguanen zich op Saba hebben gevestigd en zich kruisen met lokale leguanen. Hierdoor wordt de endemische zwarteleguaanpopulatie ernstig bedreigd. Een..


Lees verder 28 maart 2023   5 mnd oud
Gewone zeehond (exclusief eenmalig WMR)

De telresultaten van de gewone zeehonden in de internationale Waddenzee laten dit jaar een daling zien van 22 procent in het aantal pups én een daling van 12 procent in het aantal ruiende zeehonden. Vorig jaar was er een daling..


Lees verder 20 november 2022   10 mnd oud
eenmalig en exclusief WMR

De Noordzee warmt door klimaatverandering snel op. Diverse effecten hiervan op veel soorten zijn nu al zichtbaar. Deze wijzigingen kunnen het rijke zeeleven van de Noordzee veranderen. Het zoeken naar oplossingen voor verantwoord..


Lees verder 19 november 2022   10 mnd oud
Fuikenopstelling op Marker Wadden om de in- en uittrek van vis in een compartiment te monitoren (eenmalig gebruik WMR)

De ondiepe oeverzones van Marker Wadden vormen een belangrijke kraamkamer voor jonge vis. Via geultjes zijn de meeste van de voedselrijke compartimenten van de eilanden inmiddels bereikbaar voor de vissen. Onderzoeksfuiken in de..


Lees verder 21 september 2022   1 jaar oud
Jonge grote stern op Texel (eemalig en exclusief gebruik WUR)

Dit jaar was er slechts één succesvolle broedkolonie grote sterns in de Nederlandse Waddenzee; op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een funest jaar voor de grote sterns, waarbij door vogelgriep massale sterfte plaatsvond..


Lees verder 5 september 2022   1 jaar oud
Onderzoeksvlucht (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Een onderzoeksconsortium doet een studie naar de inzet van kunstmatige intelligentie om camerabeelden van vogels en zeenzoogdieren in offshore windparken automatisch te analyseren. Hierdoor wordt de bottleneck van de..


Lees verder 13 augustus 2022   1 jaar oud
Jonge ruwe haai (exclusief eenmalig WUR)

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij..


Lees verder 23 juli 2022   1 jaar oud

Archief