Grutto, vrouwtje

Grutto terug in Ackerdijkse Plassen

20-NOV-2011 - Het aangepaste beheer om de Ackerdijkse Plassen geschikter te maken voor weidevogels werpt zijn vruchten af. Na twee jaar van afwezigheid hebben acht gruttoparen gebroed in het gebied. Dit laat de vogeltelling zien die onlangs bekend is geworden.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het aangepaste beheer om de Ackerdijkse Plassen geschikter te maken voor weidevogels werpt zijn vruchten af. Na twee jaar van afwezigheid hebben acht gruttoparen gebroed in het gebied. Dit laat de vogeltelling zien die onlangs bekend is geworden.

Gruttovrouwtje (foto: Saxifraga-Mark Zekhuis)De afgelopen vier jaar heeft Natuurmonumenten zich ingezet om de graslanden in de Ackerdijkse Plassen geschikter te maken als broedgebied voor weidevogels. Boswachter Martin Mos: 'Er is gekozen voor begrazing met koeien en een hooilandbeheer. Het resultaat hiervan is een bloemrijke en open grasmat. Dit voorjaar is ook het waterpeil omhoog gegaan. Dat is belangrijk voor het vinden van voedsel.'

Vochtige graslanden
Weidevogels, waaronder de grutto, komen van oorsprong uit de hoogvenen en open delta’s van Nederland. Dit soort natuur is de afgelopen decennia flink afgenomen. Hierdoor maakt de grutto al een tijd gebruik van natte weilanden.

Moeilijke leefomstandigheden
Door veranderingen in de landbouw en het steeds effectiever wegmalen van water zijn deze weilanden omgevormd tot eentonige, groene graslanden. In deze moderne grasmat kunnen weidevogels moeilijk hun jongen groot brengen. De jongen kunnen bijna geen voedsel vinden en door het intensieve maaibeheer vinden veel jongen vroeg de dood.

Trouw aan broedgebied
Weidevogels zijn zeer trouw als het gaat om het kiezen van hun broedplaats. Ondanks dat het broedgebied langzaam ongeschikt wordt en ze geen jongen meer groot brengen, blijven ze vaak toch terugkomen. Boswachter Martin Mos: 'Dat zorgt ervoor dat een groep weidevogels vergrijst en dat er geen jongen bij komen. Zo kan de hele groep sterven van ouderdom. Het is dan ook belangrijk om het broedgebied zo in te richten dat er voldoende jongen kunnen opgroeien en uitvliegen.' 

Roepende grutto
In onderstaand filmpje is een roepende grutto te zien en te horen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis