Ooievaar in vlucht

Het gaat goed met de ooievaar

Vogelbescherming Nederland
17-APR-2009 - Het gaat goed met de ooievaar in Nederland. Tegenwoordig broeden er weer zo’n 700 paar in ons land. Dat is wel anders geweest. In de jaren zestig was de soort bij ons bijna uitgestorven. Vogelbescherming Nederland startte een herintroductieproject – en met succes!

Bericht uitgegeven op door Vogelbescherming Nederland vrijdag 17 april 2009.

Het gaat goed met de ooievaar in Nederland. Tegenwoordig broeden er weer zo’n 700 paar in ons land. Dat is wel anders geweest. In de jaren zestig was de soort bij ons bijna uitgestorven. Om de tot de verbeelding sprekende soort te redden startte Vogelbescherming Nederland in 1969 een herintroductieproject.

Het Ooievaarsstation Het Liesveld werd in Groot-Ammers opgericht en men ging van start om ooievaars in gevangenschap te kweken. De eerste ooievaars hiervoor waren afkomstig uit een kweekproject in Zwitserland. De nakomelingen werden vervolgens, verspreid over het land, ondergebracht in zogenaamde buitenstations. In deze buitenstations, die gerund werden en worden door vrijwilligers, werd verder gekweekt met de tweede generatie ooievaars. De volgende generaties die geboren werden kregen de vrijheid. De bedoeling is altijd geweest dat ooievaars uiteindelijk weer in het wild moeten zouden kunnen leven. En dat is gelukt!

Overal in Nederland broeden weer ooievaars. Een broedend paar op een gebouw of paalnest is tegenwoordig weer heel gewoon. Naar voedsel zoekende ooievaars in een weiland is niet zeldzaam meer, maar blijft erg leuk om naar te kijken. Iedere nazomer vertrekken er steeds grotere groepen ooievaars naar Afrika om te overwinteren. We zijn bijna terug bij de natuurlijke situatie, maar nog niet helemaal.

Willen ooievaars ook in de verre toekomst zelfstandig kunnen blijven leven in Nederland, dan moet er meer gebeuren. Bijvoorbeeld uitbreiden en optimaliseren van het natuurlijke leefgebied. Daarvoor is meer kennis en geld nodig. Vogelbescherming stopt nu de werkzaamheden rondom herintroductie, maar blijft zich bijvoorbeeld wel richten op het onderzoeken van kansen en bedreigingen van de ooievaar. Die kennis wordt omgezet om de zelfstandig in het wild levende ooievaar een goede toekomst te bieden.

Andere taken worden thans overgenomen door de nieuw opgerichte natuurorganisatie STORK (STichting Ooievaars Research en Know how). STORK, een vrijwilligersorganisatie, legt zich toe op de bescherming van de ooievaar. Zij brengt de ontwikkeling van de broedpopulatie in Nederland nauwkeurig in kaart door (ring)onderzoek en monitoring. Het geven van publieksvoorlichting over de ooievaar is een tweede taak. Ten derde zal STORK in samenwerking met andere natuurbeschermingsorganisaties het beleid van de overheid zodanig beïnvloeden dat Nederland in toenemende mate een goed biotoop voor de ooievaar vormt. Dit alles door te blijven samenwerken met de nog bestaande ooievaarsbuitenstations en met organisaties als SOVON vogelonderzoek, Vogelbescherming Nederland en het Vogeltrekstation.

STORK zal zich op zaterdag, 18 april 2009 voor het eerst aan het publiek presenteren tijdens de Landelijke Ooievaarsdag in De Alde Feanen te Eernewoude.

Tekst: Vogelbescherming Nederland / Hans Peeters
Foto: Martin Chick