Voor nachtvlinders is het al herfst

Natuurpunt
31-AUG-2011 - De herfstmotten zijn er al! De voorbije weken doken op verschillende locaties nachtvlinders op die we normaal vooral in september-oktober verwachten. Het herfstachtige weer van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat de herfstmotten er extreem vroeg bij zijn. En de nachtvlinders die in andere jaren rond deze periode vliegen, zijn helemaal afwezig ...

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

De herfstmotten zijn er al! De voorbije weken doken op verschillende locaties nachtvlinders op die we normaal vooral in september-oktober verwachten. Het herfstachtige weer van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat de herfstmotten er extreem vroeg bij zijn. En de nachtvlinders die in andere jaren rond deze periode vliegen, zijn helemaal afwezig ...

In Vlaanderen komen zo’n 2.000 soorten nachtvlinders voor. In tegenstelling tot de dagvlinders, vinden we bij nachtvlinders tal van typische herfstsoorten die rondfladderen in de maanden september-oktober-november. Zelfs in december kan je nog nachtvlinders ontmoeten, zoals de Grote wintervlinder. Van die soort werd er deze week al één gefotografeerd in Brasschaat, een extreem vroege waarneming. De Gepluimde spanner, die normaal eind september verschijnt, werd al op minstens drie locaties gemeld. Van de Gewone gouduil worden de eerste exemplaren gewoonlijk eind augustus gezien, maar in 2011 liepen de meldingen binnen vanaf 28 juli.

Gepluimde spanner (foto: Marc Herremans)

Anderzijds zijn de aantallen van de 'zomermotten' relatief laag. Ook in 2010 beleefden zeer algemene soorten, zoals Zwarte-c-uil, een belabberd seizoen. Helaas is dat dit jaar niet anders. Een vroeger ronduit talrijke soort, de Gewone breedvleugeluil, heeft sinds 2008 een sterke achteruitgang aangevat: op drie jaar tijd ging de soort met meer dan 80% achteruit. Dit jaar zet die negatieve trend zich verder door en worden er zelfs bijna geen Gewone breedvleugeluilen gemeld.


Foto: Marc HerremansDe redenen voor de achteruitgang van dergelijke algemene soorten zijn niet helemaal gekend. Wel staat vast dat extreme weersomstandigheden, zoals zomerstormen en hagelbuien veel slachtoffers maken onder nachtvlinders (en insecten in het algemeen). De lange vochtige periode heeft mogelijk ook gezorgd voor een slechte ontwikkeling van rupsen en vlinders. Maar directe bewijzen hiervoor werden nog niet geleverd. Voor de werkelijke oorzaken tasten we voorlopig dus nog in het duister…

 

Tekst: Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie
Foto's: Marc Herremans, Natuurpunt Studie