Strandduizendguldenkruid Goeree Overflakee

Strandduizendguldenkruid profiteert van stierenvechten

ARK Rewilding Nederland
31-JUL-2011 - Op de Slikken van Flakkee profiteert pioniersplant strandduizendguldenkruid van in onbruik geraakte stierenkuilen. De kuilen worden gemaakt door Heckrundstieren die elkaar imponeren door grond over hun lichaam te gooien en door met hun kop in de grond te woelen.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

Op de Slikken van Flakkee profiteert pioniersplant strandduizendguldenkruid van in onbruik geraakte stierenkuilen. De kuilen worden gemaakt door Heckrundstieren die elkaar imponeren door grond over hun lichaam te gooien en door met hun kop in de grond te woelen.

Heckrund in bronst op Goeree Overflakee (foto: Esther Linnartz, APIS)Hiervoor gebruiken ze in de bronsttijd vaste plekken. Maar doordat ze per seizoen regelmatig van plek verwisselen ontstaan er steeds nieuwe kuilen en groeien oude weer dicht. En juist in de dichtgroeiende kuilen vindt strandduizendguldenkruid een geschikt biotoop. Het valt op dat in zo’n beetje elke oude stierenkuil dit plantje groeit. Hieruit blijkt maar weer dat begrazing niet alleen leidt tot allerlei variaties in hoogtes van begroeiingen, maar dat ook het omwoelen van grond een belangrijk proces is en pioniersplanten als strandduizendguldenkruid daardoor duurzaam kunnen overleven.

Strandduizendguldenkruid (foto: Esther Linnartz, APIS)De naam duizendguldenkruid is niet willekeurig gekozen. Ooit was duizendguldenkruid veel geld waard omdat het werd gebruikt in de geneeskunde. De pionier komt voornamelijk voor op de waddeneilanden en in het deltagebied. Het groeit goed in zoet, brak en zout milieu en in overgangen daartussen. Ook komt deze plant veel voor op opgespoten zandvlaktes.

In onderstaand filmpje zie je een stierenkuil in gebruik.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Tekst: Esther Linnartz, APIS en Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Esther Linnartz, APIS