Otter

Otters verspreiden zich in Nederland

ARK Rewilding Nederland
15-JAN-2012 - Voor de otter leveren ons water- en natuurbeleid zichtbare resultaten op. Niet alleen in de Beneden-Regge maar ook bij Zalk zijn sporen en verse uitwerpselen gevonden. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich vestigt op een plek met voldoende voedsel en een goede waterkwaliteit. Otters komen namelijk alleen voor in visrijke wateren met schoon en helder water.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Voor de otter leveren ons water- en natuurbeleid zichtbare resultaten op. Niet alleen in de Beneden-Regge maar ook bij Zalk zijn sporen en verse uitwerpselen gevonden. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich vestigt op een plek met voldoende voedsel en een goede waterkwaliteit. Otters komen namelijk alleen voor in visrijke wateren met schoon en helder water.

Otter (foto: Hugh Jansman, Alterra)De laatste Twentse otter werd in 1952 bij Haaksbergen waargenomen en nu is hij dus weer opgedoken in Twentse wateren. Voorheen was het water in de beken en rivieren van slechte kwaliteit doordat er zwaar vervuild water werd geloosd. Waterdiertjes en vissen werden langzaam vergiftigd. Omdat de otter enkel vis eet, hopen deze gifstoffen zich op in het lichaam (accumulatie) en ook de otter legde zo het loodje.

In de afgelopen decennia hebben de waterschappen, waaronder Waterschap Regge en Dinkel, strenge regels opgesteld om de lozingen van vervuild water te verminderen. Vanaf de zeventiger jaren zijn er rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd waardoor de waterkwaliteit sterk is verbeterd. Bovendien zijn vervuilde waterbodems gesaneerd en zijn natuurlijke oevers aangelegd. Onderzoek laat duidelijk een positieve trend zien in de waterkwaliteit: ook uitgestorven soorten kleine waterdieren zoals de beekwants en de beekrombout (libel) worden in toenemende mate aangetroffen.

Klimaatbuffer Regge
De otters hebben een geschikt territorium nodig waarbij acht tot twaalf kilometer ongestoorde natuurlijke oevers nodig zijn. De toekomstige klimaatbuffer Regge is daar uitermate geschikt voor. Door de nieuwe meanders en aangetakte rivierarmen neemt de diversiteit van vissoorten toe en zijn er meer schuilplekken voor de otter.

Meer informatie op www.ottersinrivierenland.nl.
En meer otters: Na 40 jaar weer otter in Zuidlaardermeergebied.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto: Hugh Jansman, Alterra