De rotskampoot: een nieuwe spin voor Nederland

Natuurmonumenten
5-JAN-2010 - Tijdens een onderzoek naar loopkevers in het Groote Meer (NB) stuitte onderzoeker Herman De Koninck op een rotskampoot, een nieuwe spinnensoort voor Nederland.

Bericht uitgegeven op dinsdag 5 januari 2010

Tijdens een onderzoek naar loopkevers in het Groote Meer (NB) stuitte onderzoeker Herman De Koninck op een rotskampoot, een nieuwe spinnensoort voor Nederland.

Uit België

 
  Zelotes duplex, een verwante soort uit de
Verenigde Staten en Canada

De rotskampoot (Zelotes aeneus) leeft onder stenen en tussen strooisel op droge vaak rotsige plekken en steppegebieden met lage vegetatie. Hij behoort tot de bodemjachtspinnen en wordt al vaker waargenomen in België.

Natuurgebieden verbinden
De vindplek in het Groote Meer (West-Brabant) maakt onderdeel uit van grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide. Samen met onze Belgische collega’ s werkt Natuurmonumenten hier aan het  vergroten, verbeteren en verbinden van heide en open stuifzandgebieden. 

 

 

De vondst van deze nieuwe spinnensoort is een mooi voorbeeld van het effect van het aaneensluiten van natuurgebieden. We zien ook dat de gladde slang en nachtzwaluw volop profiteren van het vergroten en verbinden van stukjes open zand.

Bron: Natuurmonumenten
Kevin Pfeiffer, The Nearctic Spider Database, Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported (by-nc-sa)