Beverdam

Grote beverdam gevonden in Rijnstrangen

Zoogdiervereniging
3-DEC-2011 - Vrijwilligers van de Beverwerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging hebben vorige week in de Rijnstrangen een beverdam ontdekt. Het is voor zover bekend de grootste beverdam van Gelderland.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Vrijwilligers van de Beverwerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging hebben vorige week in de Rijnstrangen een beverdam ontdekt. Het is voor zover bekend de grootste beverdam van Gelderland. De dam ligt in een natuurgebied, waardoor er geen overlast zal zijn.

De vondst werd gedaan door Theo Verhoeven en Gerrit Kolenbrander, vrijwilligers van de Beverwerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging. Theo Verhoeven: “De bevers hebben een locatie afgesloten zodat het water op peil blijft en wel veertig centimeter hoger is dan de oude Rijn waar het normaal in stroomt.” De dam is ongeveer zestig centimeter hoog en tien meter lang. Gerrit Kolenbrander: “Dat de dam goed werkt is ook verderop goed te merken, omdat de poelen en sloten die normaal droogstaan nu water bevatten.” De huidige droogte is mogelijk de reden voor het bouwen van de dam, wat niet gebruikelijk is in het rivierengebied. Voor zover bekend is dit de grootste beverdam van de provincie Gelderland. Bij een tweede inspectie bleek er ook een tweede dam aanwezig te zijn, die iets kleiner is.

Beverdam (foto: Gerrit Kolenbrander)

Bevers maken dammen om een terrein voor zichzelf beter toegankelijk te maken. Bevers bewegen zich veel gemakkelijker in het water dan op land. Door water te laten opstuwen door een dam te bouwen, maken ze het zichzelf gemakkelijk en is het voedsel beter bereikbaar. Meestal doen zij dit alleen in heuvelachtig terrein, waar het water anders te snel wegloopt. In uiterwaarden is dit zelden nodig. Om de waterdruk op de dam te beperken, wordt een dam vaak in bochten aangelegd. Dat is ook zo bij de beverdam die nu is ontdekt.

In meer heuvelachtige gebieden worden nog wel grotere beverdammen gemaakt, zoals eerder in een Natuurbericht is beschreven.

Op sommige plaatsen kunnen beverdammen tot overlast leiden. Bijvoorbeeld doordat landbouwgronden deels onder water komen te staan. Daarvoor hoeft bij de beverdam in de Rijnstrangen niet te worden gevreesd, want dit is een natuurgebied waar deze processen vrije ruimte hebben.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto: Gerrit Kolenbrander, Beverwerkgroep Nederland, Zoogdiervereniging