aantasting door paardenkastanjemineermot

Mineermot ontsiert kastanjes

Wageningen University
16-JUN-2008 - Op veel plaatsen vertonen de bladeren van paardenkastanjes weer massaal bruine vlekken. Het gaat om aantastingen door de paardenkastanjemineermot.

Bericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op 16 juni 2008

Op veel plaatsen vertonen de bladeren van paardenkastanjes weer massaal bruine vlekken. Het gaat om aantastingen door de paardenkastanjemineermot.

De rupsjes van het motje vreten gangen in het blad waardoor tussen de bladoppervlakken een bruine platte holte, een bladmijn, ontstaat. In de holte zijn kleine witte rupsjes of bruine poppen te vinden. Dit is nog maar het begin van de aantasting want het motje produceert in Nederland maar liefst 3 generaties per jaar. Op dit moment zien we de verschijnselen van de eerste generatie – in de loop van de zomer wordt het dus nog erger. Binnenkort verschijnt de tweede generatie goudkleurige motjes om opnieuw eitjes te leggen. De poppen van de derde generatie overwinteren in het blad.

 
Larve van de paardenkastanjemineermot   Paardenkastanjemineermot: een paartje

Het motje komt waarschijnlijk uit Azië, maar is in 1984 voor het eerst in Macedonië ontdekt en beschreven. Van daaruit heeft het motje op stormachtige wijze geheel Europa gekoloniseerd. In Nederland zijn de eerste aantastingen in 1998 gevonden. Sindsdien zijn ze overal massaal te vinden. Een reden voor dit ‘succes’ is de afwezigheid van de bijbehorende natuurlijke vijanden zoals sluipwespen die de populaties zouden kunnen verkleinen.

Het blad kan compleet bruin worden en vroegtijdig afvallen. Ondanks deze dramatisch uitziende aantastingen worden de bomen niet ziek en gaan ze er niet dood aan. Er zijn de laatste jaren wel veel kastanjes doodgegaan door de zogenaamde “bloedingsziekte” die door een bacterie wordt veroorzaakt. Er is echter geen verband tussen het optreden van deze ziekte en aantastingen van de mineermot.

Voor meer informatie kijk bij het project Monitoring insectenplagen van het Beleidsondersteunend onderzoek.

Oproep waarnemers insectenplagen
Alterra (Wageningen UR) heeft een netwerk van vaste waarnemers voor het monitoren van insectenplagen (en plaagjes) op bomen en struiken in bos, natuur, wegbeplantingen en stedelijk groen. Het gaat vooral om beheerders en andere belangstellenden. Losse waarnemingen zijn natuurlijk van harte welkom. U kunt zich ook opgeven als vaste waarnemer - u krijgt dan een informatiepakketje toegestuurd. Kunt u een aantasting niet op naam brengen? Geen probleem, bij twijfel kunt u insecten, aantastingsbeelden of foto's gratis ter determinatie inzenden want we hebben liever geen meldingen dan onbetrouwbare meldingen. Meer informatie is te vinden op www.insectenweb.nl.

Tekst: Leen Moraal, Alterra Wageningen UR
Foto’s: Leen Moraal en A. van Frankenhuyzen, Alterra Wageningen UR