Oost Aziatische boktor GNU-licentie voor vrije documentatie

Oost-Aziatische boktor in Westland

25-AUG-2009 - De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft in het Westland twee uitvlieggaten en twee levende larven van de Oost-Aziatische boktor aangetroffen. Om te voorkomen dat de boktor zich op den duur in het gebied vestigt, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat alle loofbomen en struiken in het gebied, binnen een straal van 100 meter rond het besmette gebied, verwijderd moeten worden.

Bericht uitgegeven op dinsdag 25 augustus 2009

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft in het Westland twee uitvlieggaten en twee levende larven van de Oost-Aziatische boktor aangetroffen. Om te voorkomen dat de boktor zich op den duur in het gebied vestigt, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat alle loofbomen en struiken in het gebied, binnen een straal van 100 meter rond het besmette gebied, verwijderd moeten worden.

Achtergrond
Naar aanleiding van een vondst van de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora Chinensis) in het Westland eind 2007 heeft de PD (onderdeel van het ministerie van LNV), in samenwerking met de gemeente Westland, in het betreffende gebied de acht voornaamste waardplanten van de boktor begin 2008 laten verwijderen. Sindsdien zijn er tijdens inspecties geen symptomen van de boktor meer gevonden, tot afgelopen week.

Huidige situatie
Er zijn twee verse uitvlieggaten en twee levende larven aangetroffen in een gemeenteplantsoen, in hetzelfde gebied als in 2008. Het betreft drie loofstruiken: een meidoorn en twee kornoelje struiken. Zowel de meidoorn als de kornoelje staan niet op de EU lijst van waardplanten. Een waardplant is een plant waarop de boktor eitjes kan afzetten en waarin de larven en kevers kunnen groeien. Kornoelje was nog niet bekend als waardplant. Dit betekent dat de boktor ook loofbomen en struiken aantast die niet als waardplant bekend zijn. Het ministerie van LNV heeft besloten dat alle loofbomen en struiken in het gebied, binnen een straal van 100 meter rond het besmette gebied, verwijderd moeten worden. De PD zal hiervoor voorbereidingen treffen, in afstemming met de bewoners en de gemeente. Het gaat om vier tuinen en gemeenteterreinen. De impact voor de eigenaren van de tuinen is erg groot. Alleen op deze wijze kan echter voorkomen worden dat eventuele overgebleven exemplaren van de Oost-Aziatische boktor zich in het Westland vestigen.

Maatregelen gefaseerd
De voorgenomen maatregelen zullen in twee stappen plaatsvinden: de komende weken zullen alle loofbomen en struiken verwijderd worden rondom de plekken waar eerder besmet bevonden planten gestaan hebben. Ook worden alle moeilijk te inspecteren planten verwijderd. Vervolgens worden in het najaar alle resterende loofbomen en struiken tot 100 meter rond de eerdere vondsten geruimd.

Risico van vestiging uitsluiten
Er zijn twee verse uitvlieggaten gevonden, er kunnen dus minimaal twee boktorren rondvliegen. Dit kan een mannetje en een vrouwtje zijn, waardoor bevruchting kan plaatsvinden en, door middel van eiafzetting, verdere verspreiding. Door de actie in twee stappen te laten plaatsvinden, nu en in het najaar, wordt voorkomen dat de boktorren verder gaan vliegen. De boktorren kunnen hun eieren afzetten op geschikte bomen en struiken in de directe omgeving. Op deze manier wordt voorkomen dat eieren afgezet worden buiten het aangewezen gebied van 100 meter. Door in het najaar alle loofbomen en struiken op te ruimen wordt alles in één keer meegenomen.

Oost-Aziatische boktor
De Oost-Aziatische boktor is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel erg schadelijk voor bomen en struiken. Vanwege de schadelijkheid heeft de boktor de quarantainestatus. Dit houdt in dat Nederland, en andere EU landen, er alles aan moet doen om vestiging te voorkomen.

Bron: Ministerie van LNV
Foto: Wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie