Otter

Dode otter gevonden bij Vechtplassen

9-SEP-2011 - Begin deze week is in de Vechtplassen een dode otter gevonden, langs de Bloklaan bij Loosdrecht. De otter is ontdekt door de toezichthouder van het Plassenschap, het lijkt erop dat het een verkeersslachtoffer is.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Begin deze week is in de Vechtplassen een dode otter gevonden, langs de Bloklaan bij Loosdrecht. De otter is ontdekt door de toezichthouder van het Plassenschap, het lijkt erop dat het een verkeersslachtoffer is.

De otter wordt op dit moment onderzocht door het onderzoeksinstituut Alterra. Daar wordt de doodsoorzaak achterhaald. Aan de hand van het DNA, geslacht en leeftijd wordt onderzocht waar de otter oorspronkelijk vandaan komt.

Otter (foto: Saxifraga-Jan Nijendijk)

Otter weer terug?
In juni 2010 berichtte Natuurmonumenten dat er voor het eerst in dertig jaar weer een otter gesignaleerd was in de Vechtplassen. Het bewijs werd geleverd door een foto die ‘s nachts gemaakt was. Het is niet zeker of het nu om dezelfde otter gaat, maar het gaat wel om hetzelfde leefgebied. Het is niet uitgesloten dat er meerdere otters in de Vechtplassen leven.

Uitgestorven
De otter is in De Vechtstreek eind jaren ’70 uitgestorven door toedoen van de mens. Versnippering en vernietiging van zijn leefgebied, aanrijdingen, watervervuiling en illegale jacht zorgden ervoor dat hij in 1988 helemaal uit ons land verdween. In 2002 is de otter in Nederland geherintroduceerd door dieren uit te zetten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland.

Hoge eisen
De terugkomst van de otter in de Vechtplassen in 2010 was het bewijs dat het realiseren van meer ecologische verbindingen (Ecologische Hoofdstructuur) tot goede resultaten leidt. Tevens het bewijs dat het natuurbeheer en vooral het waterbeheer in deze streek goed op koers ligt.

De otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving. Het dier heeft schoon water nodig met voldoende vis en oevers met voldoende dekking. De otter is heel mobiel en heeft een groot leefgebied. Zwervende jonge dieren gaan op zoek naar een eigen territorium.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Jan Nijendijk