Franjegentiaan gadget

Gentianentijd

FLORON
2-SEP-2009 - Hoewel sommige soorten nog verrassend lang doorbloeien, neemt het aantal bloeiende plantensoorten na de zomer zienderogen af. Toch staan er voor fijnproevers juist nu nog een aantal smakelijkheden op het programma. Daartoe behoren ondermeer enkele gentianen.

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op woensdag 2 september 2009

Hoewel sommige soorten nog verrassend lang doorbloeien, neemt het aantal bloeiende plantensoorten na de zomer zienderogen af. Toch staan er voor fijnproevers juist nu nog een aantal smakelijkheden op het programma. Daartoe behoren ondermeer enkele gentianen.

 
  Franjegentiaan

Gentianen zijn net als klokjes en orchideeën een aansprekende plantengroep waarvan alle in ons land voorkomende vertegenwoordigers wettelijk beschermd zijn. Je kunt ze herkennen aan hun omhooggerichte klokvormige blauwe tot paarse bloemen. We splitsen de Nederlandse gentianen tegenwoordig op in drie geslachten: Gentiana, Gentianella en Gentianopsis. Van de twee soorten van het geslacht Gentiana, klokjesgentiaan en kruisbladgentiaan, zit de bloeiperiode er nu zo’n beetje op, maar van de Gentianella’s en Gentianopsis zitten we nog maar aan het begin. Van de Gentianella’s kennen we in Nederland drie soorten: veldgentiaan, slanke gentiaan en Duitse gentiaan. We vinden ze vooral in natte duinvalleien, al zijn ze niet per se gebonden aan kalkrijke milieu’s. Het geslacht Gentianopsis omvat in ons land slechts één soort, de franjegentiaan. Uiterst zeldzaam in Zuid-Limburg, maar voor plantenliefhebbers wellicht bekend uit het alpengebied waar we meer kans hebben deze soort met de fraai gerafelde blauwe bloembladen tegen te komen.

Alle gentianen staan in ons land op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare planten. Hoewel ze in onze streken zeldzaam zijn, kunnen enkele soorten toch plaatselijk in grote aantallen voorkomen. Voor hun bescherming is het van belang een goed overzicht te houden over de actuele verspreiding van deze fraaie en zeldzame soorten. Daarom zijn alle gentianen opgenomen in het verspreidingsonderzoek van FLORON. We vernemen graag waar u ze heeft gezien en in welke aantallen!

Meer informatie over het verspreidingsonderzoek 2009 is te vinden op www.floron.nl.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: K. Kreutz