Sleedoornpage in vlindertuin

De Vlinderstichting
15-SEP-2011 - De sleedoornpage is een zeldzame en verborgen levende vlinder die laat in het jaar tevoorschijn komt. Vanaf eind juli zijn ze te zien, en tot eind september is daar nog kans op.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De sleedoornpage is een zeldzame en verborgen levende vlinder die laat in het jaar tevoorschijn komt. Vanaf eind juli zijn ze te zien, en tot eind september is daar nog kans op.

Sleedoornpage (foto: Joop Verburg)Dat de sleedoornpage zo laat als vlinder te zien is heeft te maken met het feit dat de soort als ei overwintert. Pas in april komen de jonge rupsen uit het ei en beginnen ze aan hun ontwikkeling. In juni en juli ligt de pop ergens in het strooisel onder de sleedoornstruiken en vanaf eind juli komen de eerste vlinders uit de pop. De mannetjes verblijven bijna hun hele leven in de top van een opvallende boom in de buurt van de sleedoornstruiken waarop de rupsen hebben geleefd. De vrouwtjes zijn daar ook vaak te vinden, maar deze komen ook wel naar beneden om nectar te drinken uit bloeiende planten. Koninginnenkruid en guldenroede zijn plantensoorten waarop deze schitterende vlinder nogal eens wordt gezien.

Mayka en Aniek bij de door hun ontdekte sleedoornpage in de vlindertuin in Zuidwolde (foto: Joop Verburg)
Eev vrouwtje is te herkennen aan de oranje vlekken op de bovenzijde (foto: Joop Verburg)Mayka Vogelzang en Aniek Steenbergen uit Zuidwolde hadden het geluk er eentje te zien in de vlindertuin in die plaats. Ze hebben in juni van dit jaar meegedaan aan een vlinderproject dat in Zuidwolde werd gehouden en toen is hun interesse in vlinders gewekt. In de vlindertuin kunnen ze hun lol op want dit is echt een heel vlinderrijke plaats. Het is absoluut de moeite waard om er een bezoek aan te brengen als u in de buurt bent. Naast de zeldzame sleedoornpage, die zich er ook jaarlijks voortplant, zijn er momenteel ook atalanta, gehakkelde aurelia, kleine vos en andere vlinders te zien. De sleedoornpage komt in Nederland vooral voor op de overgang van de hogere zandgronden naar rivieren- en veengebied. De vlinder is de afgelopen weken onder andere gezien in Wageningen, Heerde, Amersfoort, Zwolle, het Overijsselsche vechtgebied en Zuidwolde natuurlijk.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Joop Verburg, Vlinderwerkgroep Zuidwolde