Saxicola torquata. Roodborsttapuit, mannetje. Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten. http://www.freenatureimages.eu

Racewagens en broedvogels zitten elkaar niet in de weg

14-MRT-2012 - Het TT-circuit in Assen wilde in de maand mei jaarlijks een groot driedaags auto- en motorsportevenement houden. Het circuit grenst echter aan het Witterveld, Natuurmonument en Natura 2000-gebied. De overheid gaf een vergunning af, op voorwaarde dat de effecten werden gemonitord. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, en SOVON Vogelonderzoek Nederland voerden die monitoring in 2010 en 2011 uit.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het TT-circuit in Assen wilde in de maand mei jaarlijks een groot driedaags auto- en motorsportevenement houden. Het circuit grenst echter aan het Witterveld, Natuurmonument en Natura 2000-gebied. De overheid gaf een vergunning af, op voorwaarde dat de effecten werden gemonitord. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, en SOVON Vogelonderzoek Nederland voerden die monitoring in 2010 en 2011 uit.

Roodborsttapuit (foto: Jan van der Straaten)Het Witterveld is een zeer rustig gebied, want het is in beheer bij het ministerie van Defensie en afgesloten voor publiek. Een van de doelstellingen van het natuurbehoud is het waarborgen van de voor de fauna noodzakelijke rust. Met een racebaan naast de deur is dat vragen om problemen, zou je denken. De vergunning voor races in de broedperiode werd dan ook afgegeven met de voorwaarde dat de gevolgen ‘met de hand aan de kraan’ zouden worden gemonitord.

“We hebben in het Witterveld een effectzone tegen het circuit aan vergeleken met een controlezone verder van het circuit af,” zegt Alterra-onderzoeker René Henkens die samen met SOVON het onderzoek uitvoerde. “We zochten in beide zones zowel vóór als na een race-evenement naar eventuele significante verschillen tussen de broedterritoria van vogels, waaronder redelijk wat Rode Lijstsoorten en soorten waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor verkeersgeluid. Uit onze analyses bleek, voor sommigen wellicht enigszins verrassend, dat er geen duidelijke patronen waarneembaar waren in de waarnemingen. Het aantal soorten is ook niet achteruit gegaan na lawaaierige evenementen of tijdens de twee onderzochte jaren.”

De onderzoekers concluderen dan ook dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er een significant of wezenlijk negatief effect is van de onderzochte race-evenementen op de noodzakelijke rust van de broedvogels en overige fauna van het Witterveld. Er is ook geen indicatie dat dit op langere termijn wel zal optreden. Niettemin bevelen zij aan om de houdbaarheid van deze uitspraken te controleren door het gebied in de toekomst nogmaals te inventariseren en de soortensamenstelling te vergelijken met de gerapporteerde samenstelling tijdens het onderzoek.

Bron: Alterra, Wageningen UR
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga