Vloksteelsatijnzwam

Bellebargiebos geeft stilaan geheimen prijs

21-DEC-2011 - Op 27 november vond Chris Bruggeman, lid van de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, de zoveelste zeldzame paddenstoel in het Bellebargiebos te Waarschoot. Het betreft de Vloksteelsatijnzwam, een soort die pas voor de vierde keer in Vlaanderen wordt waargenomen. Voor Oost-Vlaanderen is het de eerste vondst.

Bericht uitgegeven door Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland [land] op [publicatiedatum]

Op 27 november vond Chris Bruggeman, lid van de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, de zoveelste zeldzame paddenstoel in het Bellebargiebos te Waarschoot. Het betreft de Vloksteelsatijnzwam, een soort die pas voor de vierde keer in Vlaanderen wordt waargenomen. Voor Oost-Vlaanderen is het de eerste vondst.

Het Bellebargiebos te Waarschoot is een boscomplex van slechts 80 ha groot en is sinds 1993 eigendom van het Vlaams Gewest. Het is aangeduid als bosreservaat met een beperkte toegankelijkheid. Beuk en Zomereik domineren het bos en in de kruidlaag vind je vooral Adelaarsvaren en braam. Daarnaast zijn er aanplantingen van een aantal exoten, waaronder Amerikaanse eik, Lork en Douglasspar. Historische kaarten uit 1550 tonen aan dat het gebied al sinds eeuwen bebost is.Bellargie verraste opnieuw met de Vloksteelsatijnzwam (foto: Chris Bruggeman)
Sinds het jaar 2000 wordt het gebied door de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland regelmatig bezocht. Tot nu toe werden een 600-tal soorten waargenomen, wat veel lijkt voor een bosgebied van deze omvang. Op de zwammenlijst van het Bellebargiebos staan reeds enkele toppers. Zo werd de in Vlaanderen uitgestorven gewaande Houtboleet (Pulveroboletus lignicola) hier in 2000 teruggevonden. Deze boleet is een symbiont van Lork en kreeg er pas in 2011 een tweede vindplaats voor Vlaanderen bij (Drongengoed, Knesselare).

Toch kunnen hier nog veel nieuwe soorten aangetroffen worden. Dat bewijst de recente vondst van de zeldzame Vloksteelsatijnzwam (Entoloma dysthales). Deze zwam staat op de Rode Lijst van de paddenstoelen in Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008) in de categorie ‘Gevoelig’. Het is een saprofyt, een opruimer van dood plantaardig materiaal. Je kan deze satijnzwam zowel aantreffen in bossen op bladafval als in schrale graslanden tussen mos. De soort gaat achteruit door verdroging en verruiging.

De Vloksteelsatijnzwam is goed herkenbaar aan de vezelig behaarde hoed en steel. Toch is microscopische controle (sporen en andere elementen) aangeraden om de soort met zekerheid op naam te brengen; er bestaan namelijk dubbelgangers zoals de Kleinsporige vloksteelsatijnzwam (E. dysthaloides).

Tekst en foto: Chris Bruggeman (Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland)