Draaderepijs

Draadereprijs kleurt gazon

FLORON
22-APR-2008 - In deze tijd van het jaar kleuren de doorgaans strak groene gazonnen op veel plaatsen lichtblauw van de Draadereprijs. Met dank aan de maaimachine.

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op dinsdag 22 april 2008

In deze tijd van het jaar kleuren de doorgaans strak groene gazonnen op veel plaatsen lichtblauw van de Draadereprijs. Met dank aan de maaimachine.

Draadereprijs behoort tot het geslacht ereprijs. We hebben er in ons land een stuk of twintig soorten van. Als soortgroep zijn de meeste ereprijzen vrij makkelijk te herkennen. Ze hebben vrijwel allemaal kleine blauwe bloemetjes. Elke bloem bestaat uit vier vergroeide kroonbladen met daarop 2 meeldraden ingeplant. Karakteristiek is de vorm van de doosvrucht die na de bloei zichtbaar wordt. De precieze vorm helpt ons een aantal moeilijk van elkaar te onderscheiden ereprijssoorten makkelijker te benoemen.

Draadereprijs is een lage voorjaarsbloeier en is als blauwe gloed in de gazons nu goed herkenbaar. Het succesvolle bestaan op plekken die met grote regelmaat ‘geknipt en geschoren’ worden, heeft de soort mede aan dit onderhoud te danken. In de eerste plaats omdat deze lage, kruipende plant in hoge vegetatie al gauw het onderspit zou delven. In de tweede plaats omdat de soort zich door het maaien makkelijk vermenigvuldigt en verspreidt. Veel van de gemaaide delen van de plant kunnen als nieuw exemplaar uitgroeien doordat ze makkelijk wortels vormen op bepaalde delen van de stengel (knopen). Draadereprijs heeft zich daardoor als relatieve ‘nieuwkomer’ in onze flora in de afgelopen decennia vooral in het stedelijk gebied snel weten uit te breiden.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON