visdief

Sierlijke 'meeuwtjes'

Sovon Vogelonderzoek Nederland
26-APR-2008 - April loopt ten einde en een groot aantal voorjaarsgasten is weer terug. Ook de sterns zijn alweer mondjesmaat vertegenwoordigd: het gros arriveert eind april.

Bericht uitgegeven op zaterdag 26 april 2008 door SOVON

April loopt ten einde en een groot aantal voorjaarsgasten is weer terug. Ook de sterns zijn alweer mondjesmaat vertegenwoordigd: het gros arriveert eind april.

In ons land komen diverse soorten sterns voor. De visdief en de zwarte stern zijn waarschijnlijk het bekendst. Van de moerassterns is de zwarte stern de enige die in redelijke aantallen in ons land broedt. De witwangstern en witvleugelstern zijn eigenlijk zeer zeldzame broedvogels. De witvleugelstern bracht pas in 2007 voor het eerst met succes jongen groot in ons land (Krimpenerwaard en de Sliedrechtse Biesbosch).

De algemeenste stern in ons land is de visdief. Deze komt onder andere aan de kust voor, waar hij - min of meer - concurrentie heeft van de noordse stern. In het binnenland broedt hij op kale zandvlakten nabij water en in gebieden met pioniersvegetatie. Ook maakt hij gebruik van kunstmatige nestgelegenheden (nestvlotjes of drijvende pontons). Deze pionierssoort maakt graag gebruik van tijdig geschikte plekken zoals afgravingen langs rivieren of bouwdepots om te broeden. Helaas zijn ze soms niet erg handig in het uitkiezen van een geschikte plek: bij het stijgende water in de rivier spoelt regelmatig een nest weg. Ook de zwarte sterns maken graag gebruik van kunstmatige nestvlotjes die als vervanging dienen voor het ontbreken van drijvende waterplanten als krabbenscheer.

Tekst en foto: Harvey van Diek, SOVON