Otter Hugh Jansman, Alterra

Aantal otters opnieuw toegenomen

Wageningen University
22-APR-2008 - Het gaat goed met de otter. In de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden is het aantal otters afgelopen jaren gegroeid tot ongeveer 35 dieren.
Bericht uitgegeven op dinsdag 22 april door Alterra

Het gaat goed met de otter. In de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden is het aantal otters afgelopen jaren gegroeid tot ongeveer 35 dieren.

Otters hebben met succes de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden gekoloniseerd. In 1989 was de otter in ons land uitgestorven. In 2002 is een herintroductie gestart en vanaf die tijd zijn in totaal 29 dieren in deze natuurgebieden uitgezet. Al vanaf het eerste jaar na uitzet zijn er jongen geboren. Het totaal aantal nakomelingen wordt geschat op ongeveer 30.

De otter is een schuw dier dat vooral ‘s nachts actief is. De otter kan uitstekend zwemmen en eet voornamelijk (kleine) vis. In helder water spoort de otter zijn prooi met zijn ogen op. In troebel water gebruikt hij daarvoor zijn snorharen. De otter leeft in allerlei soorten wateren en moerassen met veel beschutting en rust. Ook in zee komen otters voor. Jongen worden meestal in de lente en zomer geboren.

Otters zijn zelden te zien. Om het aantal dieren in het gebied te schatten wordt gebruik gemaakt van DNA-technieken. Het DNA komt uit verse uitwerpselen van otters (spraints). Spraints worden meestal op opvallende plekken gedropt om het leefgebied af te bakenen. Op basis van het DNA-profiel kan worden vastgesteld om welk dier het gaat. Zelfs broertjes en zusjes uit eenzelfde nest kunnen op deze wijze worden geïdentificeerd.

De populatie in de Weerribben/Wieden is vooralsnog de enige in ons land. De bedoeling is belangrijke moerasgebieden van noordoost tot zuidwest Nederland met elkaar te verbinden (de Natte As). Daarmee wordt het voor de otter mogelijk om naar andere geschikte leefgebieden te trekken. Otters die geen plek kunnen bemachtigen in de Weerribben/Wieden krijgen zo meer overlevingskansen.

Voor meer informatie over het onderzoek naar de otter kijk op www.otter.wur.nl of bij het project Herintroductie Otter van Alterra.

Tekst: Loek Kuiters, Alterra
Foto: Hugh Jansman, Alterra