Grote Karekiet Wikipedia GNU Free Documentation license

Rode Lijst-soort ook terug

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-MEI-2008 - De reus onder de rietvogels, de grote karekiet is ook weer terug. Helaas gaat het niet goed met deze (diep)Rode Lijst-soort.

Bericht uitgegeven op 16 mei 2008 door SOVON

Een van de meest karakteristieke rietvogels, de grote karekiet, is ook weer terug. Dat wil zegen, wat er nog van over is, want het gaat landelijk helemaal niet goed met deze 'reus' onder de rietvogels. In de jaren vijftig was hij nog talrijker dan de kleine karekiet, maar sindsdien is de stand met meer dan negentig procent afgenomen!

De belangrijkste gebieden waar de grote karekiet nu nog voorkomt, zijn het Hollands-Utrechts veenweidegebied en de noordelijke randmeren. Kleine populaties zijn te vinden in de Gelderse Poort. De aftakeling van zijn leefgebied, overjarig waterriet, is de grootste oorzaak van de achteruitgang.

Een grote karekiet is goed te herkennen aan zijn zeer zware kenmerkende gekras, waarbij hij zijn eigen naam noemt. Karre-kie-kie-kiet-karre-karre-kie-kie-kiet. Van zijn uiterlijk moet hij het niet hebben want hij is net als de meeste andere rietvogels overwegend bruin van kleur.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: Marek Szczepanek (GFD Licentie)