wikipedia Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Nauman

Crex crex..crex crex...

Sovon Vogelonderzoek Nederland
24-MEI-2008 - Een van de meest bijzondere vogels van ons land heeft het moeilijk, heel moeilijk.

Bericht uitgegeven op zaterdag 24 mei 2008 door SOVON

Een van de meest bijzondere vogels van ons land heeft het moeilijk, heel moeilijk.

Welhaast de meest bijzondere vogelsoort van ons land is ook meteen een van de zeldzaamste. Maar weinig vogelaars zullen ooit een kwartelkoning (misschien is koningskwartel wel een veel mooiere naam...) zien. Ze leven erg verborgen tussen het hoge gras en laten zich nooit zien. Ook het horen is helaas behoorlijk verstomd, want alleen langs de grote rivieren en in Noordoost-Groningen hebt u nog een kleine kans zijn kenmerkende roep te horen. In de avondschemering tot de vroege ochtend roept het mannetje aanhoudend zijn eigen (Latijnse) naam: crex-crex-crex-crex-crex-crex-crex-crex-crex. Ze hebben een voorkeur voor vochtige, niet intensief beweide weilanden en graanvelden.

Het gaat zelfs zo slecht met deze internationaal bedreigde vogelsoort dat SOVON er in samenwerking met Vogelbescherming Nederland een speciaal project van heeft gemaakt om te proberen jaarlijks alle roepende kwartelkoningen geteld te krijgen. Op www.kwartelkoning.nl kunt u er meer over lezen en uw waarnemingen doorgeven.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Figuur: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Nauman