American Golden-Plover, male, date 1998. This image or recording is the work of an U.S. Fish and Wildlife Service employee, taken or made during the course of an employee's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain. For more information, see the Fish and Wildlife Service copyright policy. wikipedia

Amerikaan op bezoek

Sovon Vogelonderzoek Nederland
26-MEI-2008 - Is er een zeldzame vogel gemeld? Er op af! Het voorjaar is voor de meeste vogelaars de mooiste tijd van het jaar. Wanneer zie ik de eerste boerenzwaluw en wanneer hoor ik de eerste tjiftjaf? Voor liefhebbers van zeldzame soorten, soortenjagers genaamd, is het ook weer spannend.

Bericht uitgegeven door SOVON op maandag 26 mei 2008

Is er een zeldzame vogel gemeld? Er op af!
Het voorjaar is voor de meeste vogelaars de mooiste tijd van het jaar. Wanneer zie ik de eerste boerenzwaluw en wanneer hoor ik de eerste tjiftjaf? Voor liefhebbers van zeldzame soorten, soortenjagers genaamd, is het ook weer spannend.

Welke zeldzame vogels duiken er op in ons land en waar? Wordt er ergens een bijzondere vogel gezien, dan wordt het werk stil gelegd en reist men af naar die plek, ook al is dat soms wel een paar honderd kilometer rijden.

In de Prunjepolder in Zeeland is al sinds 17 mei een zeer zeldzame Amerikaanse Goudplevier (Pluvialis dominicus) aanwezig.  De vogel werd ontdekt door Mark Hoekstein, een bekende vogelaar uit Zeeland. De Amerikaanse Goudplevier is in ons land een zeer zeldzame dwaalgast met minder dan 20 waarnemingen tot nu toe. De vogel gebruikt vooral het noordelijke deel van de Prunjepolder. In deze polder is een aantal jaren geleden Plan Tureluur opgestart met het doel om de natuurwaarden te vergroten en vogels meer kansen te bieden. Ook deze Amerikaanse dwaalgast profiteert hier dus blijkbaar van.

Wilt u zelf gaan kijken, kijk dan even op www.waarneming.nl voor de exacte locatie.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: OW Johnson, U.S. Fish and Wildlife Service