vleermuis tellingen

Tel mee op landelijke teldag meervleermuizen

Zoogdiervereniging
15-JUN-2008 - Op donderdagavond 19 juni worden voor het eerst in drie jaar weer alle bekende kolonies van meervleermuizen in Nederland geteld. De telling wordt georganiseerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN).

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op zondag 15 juni 2008

  

Op donderdagavond 19 juni worden voor het eerst in drie jaar weer alle bekende kolonies van meervleermuizen in Nederland geteld. De telling wordt georganiseerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). 
 

 Drie jaar geleden is voor het laatst een landelijke telling van meervleermuizen uitgevoerd. Toen zijn 20 van de 45 verblijven geteld, met in totaal 2.000 dieren. Om een goed beeld te krijgen van de populatie ontwikkelingen moeten dit jaar veel meer verblijven geteld worden. Wie zin heeft om mee te tellen, kan zich melden bij: A.J. Haarsma.

 

Op 19 juni worden zoveel mogelijk bekende Nederlandse kraamverblijven geteld. Er wordt gekeken of er ook dit jaar weer een kraamkolonie aanwezig is (vrouwtjes met jongen) en hoeveel vrouwtjes uitvliegen. De meervleermuizen hebben sinds een week of twee jongen. De vrouwtjes vliegen uit en komen 's nachts terug om te voeden.

 

De meervleermuis is een bijzondere vleermuissoort. In Nederland is de soort redelijk algemeen, in de rest van Europa is ze zeldzaam tot zeer zeldzaam. We dragen dus een grote verantwoordelijkheid voor deze zoogdiersoort.

 

Tijdens de wintertellingen wordt de meervleermuis slechts zelden waargenomen, waardoor fluctuaties in populatie aantallen moeilijk zijn te bepalen. Na een overleg met het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) is besloten dat het belangrijk is om een methode te ontwikkelen om toe- of afname van de populatie te bepalen. Het simultaan tellen van alle Nederlandse kraamverblijven is hiervoor de beste methode.

(Zie ook het bericht 'Eerste meervleermuizen hebben al jongen'.)

 

Telinstructies

De meervleermuis vliegt meestal een half uur na zonsondergang uit. Op 19 juni gaat de zon om 22.03 onder. Wie om 21:45 uur bij de kolonie aanwezig is, is er vroeg genoeg om nog even een babbeltje te maken met de bewoners. De dieren vliegen uit, uit één of meer uitvliegopeningen, vaak op enige hoogte (bijvoorbeeld een dakrand of een ventilatieopening in de spouwmuur). Het kan handig zijn om op de grond te gaan liggen zodat je de dieren kan zien uitvliegen met de lucht als achtergrond (tip: neem een matje mee). Bij grote kolonies is papier en potlood handig om te kunnen turven. Met een batdetector is goed te horen wanneer de dieren uitvliegen (40 kHz). Begin te tellen bij de eerste uitvlieger. Stop met tellen nadat er zo'n 15 minuten niets meer naar buiten komt of nadat de eerste dieren terug keren. Schrijf namen van de tellers, teldatum en het adres van de kolonie op en mail de resultaten naar A.J. Haarsma.

 

Tekst: A.J. Haarsma, VLEN

Foto: A.J. Haarsma, VLEN