onderhoud oever

Een boompje planten: wat kost dat nou?

Wageningen University
20-JUN-2008 - In de zomermaanden groeit de natuur volop. Beheerders van natuurterreinen zijn druk in de weer om de natuur op een goede manier te beheren. Zo moet bijvoorbeeld oevervegetatie van vennen en plassen worden gemaaid en verwijderd. Bossen moeten worden gedund of juist bijgeplant. Het beheren van natuurterreinen kost veel geld. Om vooraf in te kunnen schatten hoeveel beheer kost, worden kostennormen gebruikt. Deze kostennormen staan beschreven in het Normenboek Natuur, Bos en Landschap dat door Alterra, onderdeel van Wageningen UR, wordt uitgegeven; op 1 juni is een nieuwe versie van dit boek verschenen.

Natuurbericht, uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op 20 juni 2008

In de zomermaanden groeit de natuur volop. Beheerders van natuurterreinen zijn druk in de weer om de natuur op een goede manier te beheren. Zo moet bijvoorbeeld oevervegetatie van vennen en plassen worden gemaaid en verwijderd. Bossen moeten worden gedund of juist bijgeplant. Het beheren van natuurterreinen kost veel geld. Om vooraf in te kunnen schatten hoeveel beheer kost, worden kostennormen gebruikt. Deze kostennormen staan beschreven in het Normenboek Natuur, Bos en Landschap dat door Alterra, onderdeel van Wageningen UR, wordt uitgegeven; op 1 juni is een nieuwe versie van dit boek verschenen.

Beheerders van natuurterreinen zorgen ervoor dat natuur en landschap blijven bestaan en dat u er volop van kan genieten. Dat beheer kost natuurlijk wel geld. Beheerders denken vooraf dan ook goed na over de maatregelen die ze willen uitvoeren. Ze zullen alleen maatregelen uitvoeren als de verwachte effecten in verhouding staan tot de kosten en als de kosten binnen het budget passen. Om de kosten vooraf in te kunnen schatten, worden kostennormen gebruikt. Kostennormen geven aan wat een activiteit gemiddeld kost onder specifieke omstandigheden. De kostennormen die beheerders van natuurterreinen gebruiken, komen uit het Normenboek Natuur, Bos en Landschap dat door Altera wordt uitgegeven.

De tweede, geheel herziene druk, is 1 juni 2008 gereed gekomen en is dus net uit. Naast het boek is ook een cd-rom gemaakt met software waarmee kostennormen eenvoudig kunnen worden opgevraagd. De software laat bovendien precies zien hoe de normen zijn opgebouwd. Wie meer informatie wil over het nieuwe Normenboek voor natuur, bos en landschap kan kijken op de website www.normenboek.nl of contact opnemen met Jaap van Raffe (0317 - 484996) of Anjo de Jong (0317 – 485024).


Dit normenboek is ontwikkeld in het kader van het project Kostennormen van het Beleidsondersteunend onderzoek.

Tekst: Jaap van Raffe, Alterra, Wageningen UR
Foto: Wieger Wamelink, Alterra, Wageningen UR