Schaapskudde, wikipedia, publiek domein

Ongewenste boompjes verdwijnen in maag van schaap

15-JUL-2008 - Op dinsdagmiddag 15 juli 2008 om 14.00 uur zal de schaapskudde van schaapsherder Jan Aris Goed uit Luttelgeest officieel gaan grazen op de oevers van de beek in het Kuinderbos. De schapen moeten actief gaan bijdragen aan het openhouden van het gebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. De kudde bestaat uit 80 schapen en een herder met hond. Zij zullen als proef de oevers van de nieuwe beek en de randen langs de herstelde eeuwenoude vennen gaan begrazen.

Bericht uitgegeven op 15 juli 2008

Op dinsdagmiddag 15 juli 2008 om 14.00 uur zal de schaapskudde van schaapsherder Jan Aris Goed uit Luttelgeest officieel gaan grazen op de oevers van de beek in het Kuinderbos. De schapen moeten actief gaan bijdragen aan het openhouden van het gebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. De kudde bestaat uit 80 schapen en een herder met hond. Zij zullen als proef de oevers van de nieuwe beek en de randen langs de herstelde eeuwenoude vennen gaan begrazen.

Foto: Gouwenaar, WikipediaStaatsbosbeheer hoopt met de begrazing met schapen dat de bosopslag in de magen van de schapen zal verdwijnen en het gebied zijn openheid zal bewaren. Het is de bedoeling dat het heidezaad dat eerder, na plagwerkzaamheden, uit de boswachterij Staphorst is aangevoerd, zal uitgroeien tot prachtige paarse heidevelden met de bijbehorende diversiteit aan planten en dieren. Op dit moment is daar een kleinschalig voorbeeld van te zien bij de Kuinderplas waar de dopheide schitterend in bloei staat.

Van begrazing met schapen is bekend dat de dieren ook veel aan zaadverspreiding doen, via uitwerpselen maar ook doordat er zaden in de vacht en tussen de hoeven meereizen en ergens anders weer op de grond vallen. De begrazing met schapen is een proef die eind 2009 geëvalueerd wordt door Staatsbosbeheer. Daarna zal worden besloten hoe het beheer van de beekoevers en venranden zal worden voortgezet.

Bron: www.staatsbosbeheer.nl