Kids halen hooi binnen Steenbruggen

Jongeren op de boerderij

5-AUG-2008 - De zomer is het seizoen waarin planten volop groeien en bloeien. Begin augustus staat de struikheide in bloei en heeft de lijsterbes zijn oranje bessen al laten zien. De meeste grassen zijn dan al uitgebloeid. Voor de landbouw loopt het groeiseizoen op zijn eind en komt de oogsttijd in zicht. In de komende weken is er op het boerenland volop actie. Op jeugdboerderijen steken behalve de boeren ook jongeren de handen uit de mouwen. Landbouw en natuur hebben jongeren veel te bieden; boerderijen kunnen jongeren die het moeilijk hebben nèt die structuur bieden die ze nodig hebben.

Bericht uitgegeven door Plant Research International, Wageningen UR op dinsdag 5 augustus 2008

De zomer is het seizoen waarin planten volop groeien en bloeien. Begin augustus staat de struikheide in bloei en heeft de lijsterbes zijn oranje bessen al laten zien. De meeste grassen zijn dan al uitgebloeid. Voor de landbouw loopt het groeiseizoen op zijn eind en komt de oogsttijd in zicht. In de komende weken is er op het boerenland volop actie. Op jeugdboerderijen steken behalve de boeren ook jongeren de handen uit de mouwen. Landbouw en natuur hebben jongeren veel te bieden; boerderijen kunnen jongeren die het moeilijk hebben nèt die structuur bieden die ze nodig hebben.

 
Kinderen halen hooi binnen op de
Noorderhoeve in Schoorl
 
Er komen steeds meer jeugdboerderijen in Nederland. Daarvan zijn er 150 zogenaamde jeugdzorgboerderijen waar jaarlijks meer dan duizend jongeren komen met psychiatrische, gedrags- en sociale problemen. Soms gaan de jongeren niet meer naar school en is de boerderij een alternatieve daginvulling. In andere gevallen is het wonen en werken op de boerderij een alternatief voor een jeugdinternaat. Ongeveer tachtig boerderijen bieden leerwerktrajecten aan jongeren die op de gewone arbeidsmarkt niet terecht kunnen. Het gaat om meer dan driehonderd jongeren per jaar.

Ook zijn er educatieboerderijen. Deze boerderijen ontvangen schoolklassen. Het gaat dan vaak om een eenmalig bezoek, maar er zijn ook voorbeelden waarbij schoolklassen een jaar lang wekelijks meewerken op de boerderij. Minstens 50.000 jongeren in Nederland bezoeken op deze manier een boerenbedrijf.

Door het bezoeken van, en zeker ook het werken op de boerderij leren jongeren veel over de natuur en over het boerenbedrijf. Vooral als ze vaker op de boerderij meewerken blijkt hun gedrag te veranderen. Ze nemen meer initiatief en worden socialer. Anderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en krijgen een groter gevoel van eigenwaarde.

Een belangrijke voorwaarde voor succes is het enthousiasme en de betrokkenheid van de boer of boerin. Voor jongeren met gedragsproblemen is het belangrijk dat de boerderij een prikkelarme omgeving is met veel ruimte en dat de werkzaamheden veel structuur bieden. De boerderij zit ook vol levensprocessen die jongeren inzicht geven in hun eigen leven. Veel jongeren vinden het leuk als er dieren zijn. Bij kinderen met hechtingsproblemen kunnen dieren weer een eerste ingang zijn om contact te maken met een levend wezen.

De ervaringen over jeugdboerderijen staan beschreven in het rapport Inventarisatie Jeugdboerderijen, te bestellen via info.pri@wur.nl.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website www.kennisonline.wur.nl.

Tekst: Jan Hassink, Plant Research International, Wageningen UR
Foto: Annelijn Steenbruggen