Citroenkwikstaart

Citroenkwikstaart trekt westwaarts

Sovon Vogelonderzoek Nederland
29-AUG-2008 - Op vrijdag 22 augustus bezocht Menno Hornman de Ooijpolder om te gaan vogelen. Hij had van tevoren niet kunnen vermoeden dat hij deze avond een bijzondere waarneming zou doen.

Bericht uitgegeven door SOVON op vrijdag 29 augustus 2008

Op vrijdag 22 augustus bezocht Menno Hornman de Ooijpolder om te gaan vogelen. Hij had van tevoren niet kunnen vermoeden dat hij deze avond een bijzondere waarneming zou doen.

Hornman, SOVON-lid en tevens actief vogelaar van Vogelwerkgroep Nijmegen, ontdekte langs de Oude Waal een kwikstaarttype dat wel erg veel weg had van de zeer zeldzame Citroenkwikstaart (Motacilla citreola). Deze soort is pas zo'n 20 keer eerder in ons land waargenomen en nog niet eerder in de Gelderse Poort. Al snel werd duidelijk dat het inderdaad een Citroenkwikstaart was. Daardoor stond Hornman ineens volop in de belangstelling van verschillende media.

De citroenkwikstaart is een vogel die broedt in drassige gebieden in Oost-Europa en ook op de Noord-Russische toendra’s. Het mannetje van de citroenkwikstaart heeft een heldergele kop en buik. Het vrouwtje is minder opvallend getekend en lijkt, net als het exemplaar in de Ooijpolder, meer op een jonge witte of gele kwikstaart. De laatste jaren is de citroenkwikstaart aan een opmars naar West-Europa bezig. Er zijn broedgevallen gemeld in Polen (1994), Duitsland (1996) en Zwitserland (1997). Wie weet kan Nederland binnenkort ook aan dit rijtje worden toegevoegd. Voorlopig is het echter nog heel bijzonder om de citroenkwikstaart in ons land te zien. Meestal blijft hij ook maar heel kort op dezelfde plek. De Ooijpolder beviel blijkbaar prima, want hier was het vogeltje drie dagen lang te zien.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: J.M. Garg, GNU Free Documentation License