kleine vuurvlinder klein

Nog veel vuurvlinders in de duinen

De Vlinderstichting
6-OKT-2008 - Hoewel het bepaald geen vlinderweer meer is kun je op zonnige dagen nog wel veel kleine vuurvlinders tegenkomen, vooral in de duinen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 6 oktober 2008

Hoewel het bepaald geen vlinderweer meer is kun je op zonnige dagen nog wel veel kleine vuurvlinders tegenkomen, vooral in de duinen.

De kleine vuurvlinder heeft drie generaties per jaar. De eerste generatie vliegt in april en mei, de tweede in juli en de derde, die vaak de grootste is, in september. Vorige week is de soort nog in grote aantallen gezien in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op een dag werden er meer dan 1500 geteld. De mannetjes van de kleine vuurvlinder, die enige dagen eerder verschijnen dan de vrouwtjes, bezetten een territorium. Dat is een plek, meestal een lekkere pol bloeiende planten, die ze verdedigen tegen andere mannetjes en waar ze hopen een vrouwtje in te lokken. Dat verdedigen kan er heftig aan toe gaan en een concurrent wordt soms zeer fanatiek weggejaagd. 

Kleine vuurvlinders moet je nu zoeken in mooie bloemrijke graslanden en bermen, maar vooral in de duinen. De kleine vuurvlinder is, zoals de naam al aangeeft, een kleine vlinder, duidelijk kleiner dan de algemene koolwitjes. Vliegend is hij niet makkelijk te herkennen, maar zodra hij gaat zitten gaan de vleugels open en zie je de warm oranje bovenvleugel, met daarop zwarte stippen. In de komende dagen zal de soort nog vliegen, maar dan moet het wel zonnig en niet te koud weer zijn.


Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting