vogels_tellen2

Trekvogels verbinden

Vogelbescherming Nederland
4-OKT-2008 - Trekvogels verbinden. Ze verbinden continenten en landen over de hele wereld met elkaar, maar ook mensen en culturen. Eén vogelsoort luidt in het ene land het begin van de lente in, terwijl de komst van dezelfde vogel maanden later en duizenden kilometers verder het begin van de winter markeert.

Bericht uitgegeven door de Vogelbescherming op zaterdag 4 oktober 2008

Trekvogels verbinden. Ze verbinden continenten en landen over de hele wereld met elkaar, maar ook mensen en culturen. Eén vogelsoort luidt in het ene land het begin van de lente in, terwijl de komst van dezelfde vogel maanden later en duizenden kilometers verder het begin van de winter markeert.

9856, zoveel vogelsoorten zijn er op de wereld. Zo’n 19 procent daarvan, om precies te zijn 1855 soorten, zijn trekvogels. Met veel van deze soorten gaat het slecht. Ze kunnen profiteren van hulpprogramma’s in de landen waar ze broeden, zoals in Nederland. Maar als de gebieden waar ze overwinteren verdwijnen, of de gebieden waar ze uitrusten tijdens hun lange reis achteruit gaan, komen er steeds minder terug naar ons land om hier weer te broeden.

Om de trekvogels dus te kunnen helpen, moeten landen onderling samenwerken. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland programma’s opgezet in West-Afrika, het werelddeel waar ‘onze’ vogels overwinteren. Zo is Vogelbescherming nauw betrokken bij het beschermen van belangrijke vogelgebieden in Burkina Faso en Guinee-Bissau. Ook werkt Vogelbescherming samen met de partner in Burkina Faso aan het maken van een goede vogelgids. Een goede vogelgids is hét basisinstrument voor kennis van en draagvlak voor vogel- en natuurbescherming. Voor wereldwijde vogelbescherming zijn veldgidsen in lokale talen dus onmisbaar.

Op zaterdag 4 oktober tellen wereldwijd tienduizenden vogelaars de vogels die ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voorbij zien komen. Ook in Nederland gaan honderden vogelaars vroeg uit de veren, net als in Burkina Faso en Guinee-Bissau. Op die manier hebben vogelbeschermers een goed beeld van de vogeltrek en kunnen beschermingsprogramma’s beter worden afgestemd. Maar de internationale vogelteldag is ook een moment om eens stil te staan bij de miljoenen vogels die van noord naar zuid trekken.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Barend van Gemerden