stormhout

Bomen over stormhout

Wageningen University
12-NOV-2008 - Herfstachtige dagen met veel wind: we zijn zonder twijfel in november aanbeland. Het weerbericht sprak de laatste dagen over windkracht 5 tot 7 en af en toe zware windstoten. De bomen laten in rap tempo hun laatste bladeren vallen. Wind en storm kunnen grote gevolgen hebben, zeker voor bossen. Gaat het dan vooral om schade, of zitten er ook positieve kanten aan een flinke storm door het bos?

Bericht uitgegeven door Alterra Wageningen UR op 12 november 2008

Herfstachtige dagen met veel wind: we zijn zonder twijfel in november aanbeland. Het weerbericht sprak de laatste dagen over windkracht 5 tot 7 en af en toe zware windstoten. De bomen laten in rap tempo hun laatste bladeren vallen. Wind en storm kunnen grote gevolgen hebben, zeker voor bossen. Gaat het dan vooral om schade, of zitten er ook positieve kanten aan een flinke storm door het bos?


Eens in de 10 jaar raast er een zware storm over ons land. Daarbij waaien regelmatig grote aantallen bomen om, soms gaan zelfs hele stukken bos plat. Bosbeheerders zitten dan met de vraag wat te doen met het stormhout. Een paar omgewaaide bomen is niet erg en levert juist wel wat meer variatie op in het bos. Maar als het om grotere hoeveelheden gaat is het jammer van de houtopbrengst die zomaar blijft liggen en heeft men er later misschien last van bij volgende werkzaamheden in het bos. Door het vele dode hout neemt mogelijk de kans op plaaginsecten toe. Aan de andere kant is al dat dode hout misschien ook wel goed voor de biodiversiteit!

Om meer zicht te krijgen op de ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen van storm op bos, onderzoekt Alterra in samenwerking met Staatsbosbeheer hoe de vitaliteit van het bos, de vegetatie, de verjonging, de houtinsecten en de houtzwammen zich ontwikkelen in bossen met veel, weinig en geen stormhout. Daarnaast worden berekeningen gemaakt wanneer het laten liggen van hout te veel kosten met zich meebrengt en wordt in het bos aan fietsers en wandelaars gevraagd wat zij vinden van kleinere en grotere hoeveelheden stormhout die in het bos blijven liggen.

Meer informatie over dit onderzoek is te lezen op www.kennisonline.wur.nl.

Tekst en foto: Anne Oosterbaan, Alterra Wageningen UR