Kolganzen op trek, vliegend, v-vorm. Fotograaf Gerard Muskens. Foto gemaakt op 16 december 2007 in de Ooypolder

Arctische ganzen en zwanen laat op overwinterstek

De Natuurkalender
26-NOV-2008 - De aankomst van kleine zwaan, toendrarietgans, kleine rietgans, kolgans, brandgans en rotgans in het najaar van 2008 was duidelijk later dan we gewend waren van voorgaande jaren.

Bericht uitgegeven op woensdag 26 november door de Natuurkalender

De aankomst van kleine zwaan, toendrarietgans, kleine rietgans, kolgans, brandgans en rotgans in het najaar van 2008 was duidelijk later dan we gewend waren van voorgaande jaren.

 
  Trekkende kolganzen

Trektellingen suggereren dat zwanen en ganzen pas vanaf 30-31 oktober massaal arriveerden. Precies op dat moment draaide een vrij hardnekkige (zuid)westelijke stroming in het Oostzeegebied en in Noordwest-Rusland naar oostelijke richtingen. De vogels konden dus met wind in de rug naar onze omgeving vliegen. Tegenwind is vermoedelijk een belangrijke reden voor de vertraagde aankomst, samen met hoge temperaturen en wellicht ook goede voedselomstandigheden op de pleisterplaatsen onderweg.

De resultaten van de tellingen worden bevestigd door de verplaatsingen van enkele met satellietzenders uitgeruste brandganzen en kolganzen. De kolganzen vertrokken in vergelijking met 2007 één tot twee weken later uit de toendra en kwamen deels vier weken later in het Oostzeegebied aan. Op 11 november was nog geen van de hier gezenderde vogels in ons land terug. Vorig jaar werd de eerste op 20 oktober in de Noordoostpolder gepeild; overigens dezelfde vogel die ook nu het verst naar het westen is doorgevlogen.

Bron: Vogelbescherming Nederland
Foto: Gerard Muskens