Kolganzen Anser albifrons
  21-12-2010, Albert de Jong
Bleskensgraaf - Polder Bleskensgraaf-noord

Sneeuwtrek: van de kou in de hagel?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-DEC-2012 - Gisteren viel een flink pak sneeuw in het hele land. Dat leidt geheid tot opvallende verplaatsingen van verschillende vogelsoorten. Onder andere enkele ganzensoorten kunnen heftig reageren op een dik sneeuwpakket.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Gisteren viel een flink pak sneeuw in het hele land. Dat leidt geheid tot opvallende verplaatsingen van verschillende vogelsoorten. Onder andere enkele ganzensoorten kunnen heftig reageren op een dik sneeuwpakket. Dat zagen we twee winters geleden, in de koude en sneeuwrijke december van 2010. Drie soorten vertoonden een opvallende respons.

Kleine rietganzen waren dat najaar grotendeels in Denemarken blijven hangen, profiterend van zacht weer en rustige foerageeromstandigheden. Ze vertrokken eind december massaal, maar konden niet terecht op de gebruikelijke Friese pleisterplaatsen, die onder de sneeuw bedolven waren. De wat minder besneeuwde kustpolders in West-Vlaanderen werden het einddoel. Zodra de dooi in januari inzette, vloog de meerderheid naar Denemarken terug. Voor de Friese liefhebbers van Kleine Rietganzen werd het dus een mager seizoen.

Kolganzen (foto: Albert de Jong)

Kolganzen werden uit heel Noord-Nederland verdreven door de sneeuw. Gebruikelijke uitwijkgebieden als de Delta hadden met dezelfde weersomstandigheden te kampen. Grote vluchten weken daarom uit naar Vlaanderen en zelfs Noordwest-Frankrijk. De naar schatting 15.000 Kolganzen die de Franse grens passeerden, werden onmiddellijk onthaald op een spervuur door jagers. Binnen enkele dagen waren ze terug in Vlaanderen, waar ze met rust gelaten werden. De grenslijn hadden ze feilloos in de gaten, want net over de Vlaamse grens hielden zich tot 39.000 Kolganzen op in natuurgebied De Blankaart.

Ook de enkele duizenden Brandganzen die tot in Noordwest-Frankrijk trokken, kregen een weinig gastvrije ontvangst. In tegenstelling tot de Kolganzen bleven ze echter anderhalve maand hangen. Ze hadden binnen enkele dagen de (weinige) plekken gevonden waar ze niet bejaagd werden!

Dat lokale jagers zo weinig compassie hadden met de ganzen, die het door de extreme weersomstandigheden al moeilijk genoeg hadden, was voor Franse vogelbeschermers reden om het lakse overheidsbeleid nog eens danig te bekritiseren.
Dus, mocht het flink gaan sneeuwen de komende tijd let op hoge v-tjes ganzen!

Tekst: Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland