kleine winter klein

Nog steeds kleine wintervlinders

De Vlinderstichting
9-DEC-2008 - Ondanks het koude weer wordt de kleine wintervlinder regelmatig gemeld. Deze soort, die in heel Nederland voorkomt komt af op licht en wordt regelmatig gezien op verlichte ramen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op dinsdag 9 december 2008

Ondanks het koude weer wordt de kleine wintervlinder regelmatig gemeld. Deze soort, die in heel Nederland voorkomt, komt af op licht en wordt regelmatig gezien op verlichte ramen.

Het begin en het eind van de vliegtijd van de kleine wintervlinder hangt af van de weersomstandigheden; tijdens zachte winters vliegen de vlinders soms tot half januari. Een vlindertje dat de komende tijd bij de lamp bij de voordeur zit is hoogstwaarschijnlijk de kleine wintervlinder en de witte fladderaars in de koplampen van de auto ook! Zowel de mannetjes als de vrouwtjes kunnen in het donker rustend of omhoog kruipend op boomstammen worden waargenomen. Tijdens de paring worden de vrouwtjes soms door de mannetjes meegedragen in de vlucht. De mannetjes hebben vleugels, de vrouwtjes niet. Deze kunnen dus ook niet vliegen, maar kruipen tegen boomstammen omhoog in de hoop door een mannetje te worden ontdekt.

Na de paring zet het vrouwtje haar eitjes af in spleten van de bast en op takjes. In het voorjaar komen daar de rupsjes uit. De rupsen kunnen na uitkomen makkelijk een week zonder eten en laten zich verspreiden door de wind. Vervolgens beginnen ze te eten aan het jonge uitlopende blad. De rupsen zijn belangrijk voedsel voor veel vogels, vooral mezen. U kunt de kleine wintervlinder overal vinden in de buurt van bomen, maar er zijn ook meldingen van tientallen exemplaren die op een flatmuur zaten. In sommige jaren gaat het om enorme aantallen. Dan worden er bomen met honderden vlinders gemeld. We zien graag uw waarnemingen terug op het online invoer programma telmee.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting