wild zwijn

Mogelijk wilde zwijnen toegestaan in Groesbeek

Zoogdiervereniging
24-JAN-2009 - De Zoogdiervereniging juicht het mogelijk toestaan van wilde zwijnen in Groesbeek toe.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op 24 januari

 

De Zoogdiervereniging zou het toejuichen als de provincie Gelderland de omgeving Groesbeek uit zou roepen tot zwijnengebied. Woordvoerder Johan Thissen: ‘Dat ze er zijn staat vast en dat ze er een plek verdienen ook!’

Dat wilde zwijnen allang niet meer alleen op de Veluwe en de Meinweg bij Roermond voorkomen, is ondertussen voor iedereen wel duidelijk. Maar alle zwijnen buiten deze twee gebieden worden tot nu toe niet toegestaan. Ze zijn er wel en veroorzaken soms ook overlast maar officieel bestaan ze niet volgens het zogenoemde ‘nulstandbeleid’. Wat de Zoogdiervereniging betreft komt aan deze rare situatie een einde.

 

Begin jaren tachtig kwamen wilde zwijnen nauwelijks nog in Nederland voor maar ze zijn bezig met een stevige opmars. De zwijnen komen vanzelf uit Duitsland naar bijvoorbeeld de omgeving van Groesbeek. Het blijkt dat niet alleen Veluwe en Meinweg geschikt leefgebied voor deze dieren zijn.

 

Wat de Zoogdiervereniging betreft, worden wilde zwijnen in meer gebieden getolereerd en alleen bestreden daar waar de overlast de spuigaten uitloopt. Wel moeten landbouwschade en verkeersslachtoffers natuurlijk zoveel mogelijk beperkt worden. Dat maakt niet alle natuurgebieden geschikt. Het is dus zaak om goed naar de plaatselijke situatie te kijken. Voor Groesbeek is de Zoogdiervereniging positief. Woordvoerder Johan Thissen pleit ook voor een goede compensatieregeling voor landbouwers en voor voorlichting.

 

De vereniging wil haar kennis en deskundigheid graag inzetten in overleggen met de provincie, landbouwers, natuurbeheerders en andere betrokkenen. Thissen: ‘Er liggen enorme kansen om de natuur te verrijken maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren!’

 

Tekst: www.zoogdiervereniging.nl

Foto: Bram Achterberg