Rietvoorn in de Linge

Vissen Gelderland in kaart gebracht!

Stichting RAVON
6-MRT-2009 - Hoewel vissen allang erkend worden als graadmeter voor de ecologische toestand van een water, vertoont de informatie over de verspreiding van vissen vaak nog leemtes. Zo ook in de provincie Gelderland. RAVON en Natuurbalans-Limes Divergens hebben daarom het initiatief genomen een atlas te maken van de vissen in deze provincie. Belangrijke leefgebieden voor de aanwezige soorten worden hierbij in kaart gebracht. In de toekomst kan hierdoor bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met de populaties van beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap.

Bericht uitgegeven door RAVON op vrijdag 6 maart 2009

Hoewel vissen allang erkend worden als graadmeter voor de ecologische toestand van een water, vertoont de informatie over de verspreiding van vissen vaak nog leemtes. Zo ook in de provincie Gelderland. RAVON en Natuurbalans-Limes Divergens hebben daarom het initiatief genomen een atlas te maken van de vissen in deze provincie. Belangrijke leefgebieden voor de aanwezige soorten worden hierbij in kaart gebracht. In de toekomst kan hierdoor bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met de populaties van beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap.

Eindslag gegevens verzamelen in 2009
In afgelopen jaren zijn al veel gegevens verzameld en diverse witte gebieden zijn onderzocht. We krijgen een steeds beter beeld van de verspreiding van vissoorten in Gelderland. Op een aantal locaties missen echter nog gegevens. Reden genoeg om in het laatste jaar dat er gegevens verzameld kunnen worden nog een grote inspanning te leveren.

Rietvoorn in de LingeDe gegevens die voor juni 2009 verzameld worden kunnen nog worden opgenomen in de Gelderse Visatlas. Daarom organiseert RAVON komend voorjaar diverse excursies in Gelderland naar witte gebieden. Iedereen die interesse heeft daaraan deel te nemen is van harte welkom. Als je geen schepnet of waadbroek hebt is dit geen probleem, tijdens excursies zijn deze te leen. Excursies worden vermeld op www.ravon.nl.

Gericht op zoek naar de grote modderkruiper
Naast het gericht zoeken in witte gebieden zal in 2009 ook de aandacht gericht zijn op de grote modderkruiper. Deze vissoort houdt er een bijzonder verscholen levenswijze op na, waardoor de soort moeilijk is waar te nemen. Veel van de waarnemingen van deze soort in Gelderland zijn verouderd. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook nog gebieden waar de soort nog ontdekt moet worden. Op basis van verouderde en kansrijke gebieden is een zoekkaart voor de grote modderkruiper in Gelderland gemaakt. Wil je graag actief op zoek naar de grote modderkruiper, kijk dan eerst naar de 'Richtlijnen voor verspreidingsonderzoek naar de grote modderkruiper' op www.ravon.nl. Je kunt ook contact opnemen met Arthur de Bruin van RAVON (a.debruin@ravon.nl).

De atlas zal in 2010 gereed komen en wordt financieel gesteund door de Provincie Gelderland, de hier aanwezige waterschappen en Rijkswaterstaat.

Tekst: Arthur de Bruin (RAVON)
Foto rietvoorn: Frank Spikmans (RAVON)