goudstreepsalamander

Europese reptielen en amfibieën ernstig bedreigd

Stichting RAVON
4-JUN-2009 - Uit nieuwe studies die IUCN in opdracht van de Europese Commissie uitvoerde, blijkt dat één vijfde van de reptielen en bijna een kwart van alle amfibieën in Europa worden bedreigd. De studies, die werden gepresenteerd tijdens ‘International Biodiversity Day’ op vrijdag 22 mei, leveren de eerste Europese Rode Lijsten voor amfibieën en reptielen. De nieuwe Nederlandse Rode Lijst verschijnt in juli van dit jaar.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 4 juni 2009

Uit nieuwe studies die IUCN in opdracht van de Europese Commissie uitvoerde, blijkt dat één vijfde van de reptielen en bijna een kwart van alle amfibieën in Europa worden bedreigd. De studies, die werden gepresenteerd tijdens ‘International Biodiversity Day’ op vrijdag 22 mei, leveren de eerste Europese Rode Lijsten voor amfibieën en reptielen. De nieuwe Nederlandse Rode Lijst verschijnt in juli van dit jaar.

De Europese Rode Lijst is een beoordeling van de status van ongeveer 6000 Europese soorten volgens de richtlijnen van de IUCN Regionale Rode Lijst. De lijst identificeert soorten die met uitsterven zijn bedreigd in Europa. Het doel is om aan te geven waar maatregelen getroffen kunnen worden om de bedreigde status op te heffen.

goudstreepsalamander

Een van de amfibiesoorten die op de Rode Lijst van de IUCN in de categorie kwetsbaar is opgenomen is de goudstreepsalamander (Chioglossa lusitanica). Deze salamander komt voor in Portugal. Door het op grote schaal aanleggen van Eucalyptusplantages verdwijnt zijn leefgebied op grote schaal. De soort leeft in de spatwaterzones van beken. Door de Eucalyptusplantages gaat er niet alleen direct leefgebied verloren, maar ook indirect doordat het water voor de plantages wordt gebruikt en beken droog komen te staan. De goudstreepsalamander is een mooi dier met een enorm lange staart dat, in tegenstelling tot andere salamanders, erg snel kan rennen!

De nieuwe Nederlandse Rode Lijst voor amfibieën en reptielen verschijnt in juli van dit jaar. Hoe het precies gesteld is met onze inheemse amfibieën en reptielen wordt dan duidelijk. We verwachten op de Nederlandse lijst in elk geval de levendbarende hagedis (ooit één van onze meest algemeen voorkomende soorten) als nieuwkomer te zien.

Bron: IUCN
Tekst: Jelger Herder (RAVON)
Foto: Jelger Herder (RAVON, Digitalnature)